Schliessen
Schliessen

Polityka prywatności Hausengel Holding AG

§ 1 Informacje o zbieraniu danych osobowych

 1. Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszych ofert i naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być z Państwem powiązane, np.: imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest Hausengel Holding AG, Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Simona Wenza (patrz nasza nota prawna).
  Z naszym inspektorem ochrony danych, Mec. Christianem Beckerem, FELS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Löhestraße 11, 95444 Bayreuth, można skontaktować się pod numerem telefonu +49 0921 75 66 500 oraz poprzez adres e-mail: ra.becker@fels.legal.de.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu zawarcia i wykonania umów, ewidencji potrzeb pielęgnacyjnych i opieki, rekrutacji odpowiedniego personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego oraz ewidencji usług opiekuńczych oferowanych przez franczyzobiorców, a także w celu rozliczenia usług. Przekazywanie do organów państwowych i przechowywanie dokumentów odbywa się ze względów prawnych, w szczególności w związku z obowiązkiem przechowywania wynikającym z przepisów podatkowych i zabezpieczenia socjalnego. Cele przetwarzania danych wynikają przede wszystkim z określonej usługi. W razie potrzeby przetwarzamy Państwa dane w zakresie wykraczającym poza faktyczną realizację umowy, w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń i obrona w sporach prawnych).
 4. Hausengel Holding AG zbiera również za pośrednictwem Hausengel GmbH dane dotyczące zdrowia, w zależności od potrzeb pielęgnacji i opieki. Dane dotyczące zdrowia są udostępniane tylko tym jednostkom (w zależności od indywidualnej umowy), które faktycznie potrzebują tych danych. Dane dotyczące zdrowia są chronione technicznie i organizacyjnie, a wszyscy pracownicy, którzy pracują z danymi dotyczącymi zdrowia, są specjalnie przeszkoleni w zakresie postępowania z danymi wrażliwymi.
 5. Dane pracowników przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a także w celu wykonania ustawowych obowiązków ubezpieczeniowych i podatkowych.
 6. Hausengel Holding AG przetwarza następujące kategorie Państwa danych: Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, adres IP, zdjęcie, dane dotyczące ubezpieczenia społecznego, ewentualnie dane dotyczące stanu zdrowia.
 7. Hausengel Holding AG wykorzystuje również Państwa dane do celów reklamowych, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę; w szczególności chodzi tu o wykorzystanie Państwa zdjęcia, ale tylko wtedy, gdy wyrażona została wyraźna zgoda na wykorzystanie swojego zdjęcia do celów reklamowych.
 8. Hausengel Holding AG potrzebuje również zebranych danych, aby dostarczyć Państwu materiały informacyjne na temat naszego zakresu usług. Podając swój adres, mogą sprzeciwić się Państwo przesyłaniu materiałów informacyjnych, nie wyrażając zgody na naszą ofertę reklamową i informacyjną w tym zakresie.
 9. Jeśli korzystamy z usługodawców kontraktowych dla poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa o szczegółach odpowiednich procesów.

§ 2 Prawa osób, których dotyczy przetwarzanie danych

 1. Niniejszym informujemy o przysługujących Państwu (jako osobom, których dane osobowe dotyczą) prawach, które wymienione zostały poniżej:
 • Mają Państwo prawo do: informacji zgodnie z wymogami art. 15 RODO, sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami art. 18 RODO lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią art. 21 RODO, w przypadku uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z wymogami art. 20 RODO.
 • Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w dowolnym momencie bez podania przyczyny i bez zachowania wymogów formalnych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia odwołania.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych przez osobę odpowiedzialną lub inny podmiot przetwarzający, tj:

Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Kraju Związkowego Hesji, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Niemcy https://datenschutz.hessen.de/

Ponadto osoby poszkodowane mają możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym w ich zwykłym miejscu pobytu (miejscu zamieszkania).

§ 3 Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem dostępu przez osoby nieuprawnione.

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności zaszyfrowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

§ 4 Podmiot przetwarzający

Nasza strona internetowa jest hostowana przez domainfactory GmbH Oskar-Messter-Str. 33 85737 Ismaning Niemcy. Oświadczenie o ochronie danych domainfactory GmbH można znaleźć tutaj:  https://www.df.eu/de/datenschutz/

Naszym dostawcą systemowych usług IT jest keph IT-Systeme GmbH, Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt. Oświadczenie o ochronie danych keph IT można znaleźć tutaj: https://www.keph.de/datenschutz/.

Zbieranie danych franczyzobiorców odbywa się w imieniu współodpowiedzialnych spółek Hausengel Holding AG i Hausengel GmbH przez Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j., ul. Szkolna 5/15, 61-834 Poznań (Polska). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.hausengel.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5 Fanpage na Facebooku

Prowadzimy fanpage na Facebooku. Strona ta jest dostępna, nawet w przypadku, gdy nie posiadają Państwo konta na portalu Facebook.

Witryna ta korzysta z usługi „Insights”, która rejestruje Państwa preferencje użytkownika. My sami nie korzystamy aktywnie z tej usługi, ale mamy dostęp do danych i zasadniczo otrzymujemy je z Facebooka tylko w formie pseudonimizowanej. Jeżeli jednak wchodzą Państwo w interakcję z naszą witryną ze swojego konta na Facebooku (np. naciskając przycisk „Lubię to”, zostawiając komentarz lub zaznaczając swoje zainteresowanie danym wydarzeniem) otrzymamy tę informację wraz z odpowiednim odniesieniem do Państwa profilu użytkownika.

W odniesieniu do usługi „Insights”, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin i zawarliśmy z tym podmiotem umowę, na mocy której Facebook odpowiada za zobowiązania wynikające z art. 12, 13, 15 do 22 i 32 do 34 RODO. Tekst umowy znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Politykę danych Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Znajdą tu Państwo również informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych.

Jako podstawę prawną przetwarzania we współpracy z Facebookiem, o ile posiadają Państwo profil na Facebooku i uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej za jego pośrednictwem, uznajemy w sposób dorozumiany udzielenie zgody, stosownie do art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

Ponadto dostrzegamy podstawę prawną przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO, przy czym nasz prawnie uzasadniony interes odnosi się do kwestii dotyczących reklamy i komunikacji.

Używamy również naszej strony na Facebooku do szukania pracowników. Cel przetwarzania danych osobowych osób, które nie posiadają profilu na Facebooku i odwiedzają nasz fanpage stanowi także część tego celu komunikacji.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znaleźć można tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

§ 6 Facebook Pixel

Nasza strona internetowa korzysta z piksela akcji odwiedzającego firmy Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) w celu pomiaru konwersji.

W ten sposób zachowanie odwiedzających stronę można śledzić po przekierowaniu na stronę internetową dostawcy, klikając w reklamę na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych środków reklamowych.

Gromadzone dane są dla nas, jako operatora tej strony, anonimowe; nie możemy pozyskać żadnych informacji na temat tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, tym samym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook wykorzystuje te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Wytycznymi wykorzystywania danych przez Facebook. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka, a także poza nim. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na wykorzystanie danych w tym zakresie.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Mogą Państwo także dezaktywować  funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu, muszą być Państwo zalogowani na Facebooku. W obszarze Facebooka „Custom Audiences” korzystamy tylko z wariantu pikseli. Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

§ 7 Wspólna odpowiedzialność

 1. Za przeprowadzaną przez Hausengel GmbH analizę potrzeb opieki i pielęgnacji odpowiada wspólnie z nim Hausengel Holding AG. Strona główna i dostępne możliwości kontaktu służą również do kontaktu z firmą Hausengel GmbH, Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund. Pod tym względem istnieje wspólna odpowiedzialność w odniesieniu do platformy komunikacyjnej. Umowa została zawarta między Hausengel Holding AG a Hausengel GmbH, zgodnie z którą Hausengel Holding AG jest odpowiedzialna za ochronę praw osób, których ona dotyczy, a także jest dla nich punktem kontaktowym.
 2. Za naszą stronę internetową oraz marketing w sieciach społecznościowych i remarketing odpowiadamy wspólnie z firmą ADYOUCATE Online Marketing / Patrik Zimmermann Consulting, Talstr. 2, 35394 Gießen, Niemcy, info(at)adyoucate.de. Zgodnie z umową z panem Zimmermannem informujemy o przetwarzaniu danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, adresatem uprawnionym do odbioru praw osób, których dane dotyczą w odniesieniu do Clickfunnel jest pan Zimmermann. Polityka prywatności pana Zimmermanna jest dostępna tutaj: https://adyoucate.de/agb/.

§ 8 Przekazywanie klientom profili franczyzobiorców

Jeśli zostali Państwo wpisani do naszej bazy danych jako franczyzobiorca, to naszym zobowiązaniem umownym jest przekazanie Państwa portfolio zainteresowanym osobom potrzebującym opieki lub ich bliskim. Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, zdjęcie, wiek, miejsce zamieszkania bez ulicy lub numeru domu, stan cywilny i liczba dzieci, wyuczony zawód, informacja, czy posiadają Państwo prawo jazdy lub czy palą Państwo papierosy, informacje o znajomości języka niemieckiego, doświadczenie i wiedza w zakresie pielęgnacji i opieki zostaną udostępnione w dokumencie w formacie PDF. Nasze zobowiązanie do tego rodzaju przetwarzania danych oraz okres przechowywania i zakaz przekazywania danych ze skutkiem na przyszłość wynikają wyłącznie z umowy franczyzowej.

§ 9 Przekazywanie franczyzobiorcom profili klientów

Jeśli rozważają Państwo (jako osoba potrzebująca opieki lub krewny osoby wymagającej opieki), jednego lub więcej kandydatów spośród naszych franczyzobiorców i poproszą Państwo o ofertę od franczyzobiorcy, to jest wówczas naszym zobowiązaniem umownym wobec Państwa i franczyzobiorcy, przekazanie franczyzobiorcy Państwa profilu klienta. Profil klienta zawiera informacje podane przez Państwa w kwestionariuszu rejestracyjnym.

§ 10 Office 365

Korzystamy z Office 365 on premise i Microsoft Teams, aby mieć dostęp do danych w różnych lokalizacjach i umożliwić komunikację między lokalizacjami. Ponieważ nie przechowujemy żadnych danych od franczyzobiorców, zainteresowanych stron, klientów ani pracowników poza naszymi własnymi systemami informatycznymi, dane osobowe są przekazywane tylko podczas korzystania z Microsoft Teams. Dane te przesyłane są wówczas przez serwery Microsoft, tak jak i również nazwa użytkownika, adres IP, dane telemetryczne i dane obrazu rejestrowane będą przez Microsoft. Microsoft przesyła przy tym dane do USA, odpowiednio dostosowując własne przepisy dotyczące ochrony danych i uporządkowując kwestie wygaśnięcia umowy o ochronie prywatności wraz z rozszerzeniem jej standardowych klauzul. Ma to na celu zapobieżenie możliwości uzyskania dostępu do Państwa danych przez organy bezpieczeństwa w USA. W takim przypadku Microsoft niezwłocznie poinformuje Państwa o tym i podejmie kroki prawne, jeśli jest to zabronione przez władze. Informacje dotyczące ochrony danych firmy Microsoft znaleźć można tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 11 Koncepcja usunięcia

Dane rozliczeniowe usuwamy 10 lat po zakończeniu roku, w którym miała miejsce transakcja gospodarcza, w przeciwnym razie 3 lata po zakończeniu roku, w którym na podstawie umowy powstało ostatnie zobowiązanie do świadczenia, chyba że przepisy socjalne wymagają dłuższego przechowywania w indywidualnych przypadkach. Dane osób ubiegających się o pracę zostaną zniszczone po 6 miesiącach.

§ 12 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

A. W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej tj., jeśli nie zarejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekażą nam Państwo informacji, zbieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy dane, które są dla nas technicznie niezbędne, aby wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), tj. :

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Ilość przesyłanych danych w każdym przypadku
 • Witryna internetowa, z której nadeszło żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

B. Kiedy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, zapiszemy podane przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

C. Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej witryny na Państwa komputerze przechowywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przypisywane i przechowywane na Państwa dysku twardym w przeglądarce, z której Państwo korzystają i przez które określone informacje przepływają do miejsca, które ustawia plik cookie (tutaj przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej efektywna i przyjazna dla użytkownika.

D. Stosowanie plików cookie:

a. Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:

 • Tymczasowe pliki cookie (patrz b)
 • Stałe pliki cookie (patrz c).

b. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zalicza się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Oznacza to, że Państwa komputer może zostać rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od rodzaju pliku cookie. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

d. Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i np. odrzucić akceptację plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że może to spowodować, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

E. Za Państwa zgodą można zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego informujemy o aktualnych tematach i ciekawych ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

Aby zapisać się do naszego newslettera, korzystamy z tak zwanej procedury Double-opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu przez Państwa rejestracji, na podany adres e-mail wyślemy Państwu wiadomość e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Zapisujemy adresy IP, z których Państwo korzystają oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest potwierdzenie Państwa rejestracji i, jeśli to konieczne, wyjaśnienie wszelkich możliwych nadużyć odnoszących się do Państwa danych osobowych.

Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest Państwa adres e-mail. Po potwierdzeniu zapiszemy go, w celu wysyłania Państwu newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Mogą Państwo zgłosić swoje odwołanie, klikając w link podany w każdym e-mailu z biuletynem, korzystając z tego formularza na stronie internetowej, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@hausengel.de lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce.

§ 20 Obsługa poprzez WhatsApp

Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, Państwa numer telefonu zostanie użyty do celów komunikacyjnych poprzez interfejs API WhatsApp Business. Ponadto przetwarzamy inne dane osobowe przechowywane w WhatsApp, w szczególności Państwa imię i nazwisko, urządzenie końcowe, zdjęcie profilowe, a także wiadomości i pliki, które wysyłacie Państwo do nas w aplikacji.

Przetwarzamy numer Państwa telefonu komórkowego w celach identyfikacyjnych. Państwa nick oraz zdjęcie profilowe, które są przekazywane poprzez WhatsApp, są wykorzystywane do celów wyświetlania. Państwa komunikacja z nami zostaje zapisana jako transkrypcja rozmowy. Służy to jako kontekst wobec przyszłych rozmów z Państwem. Transkrypcja zawiera również potwierdzenia odbioru i odczytu. Te służą do zapewnienia płynnego odbioru oraz usuwania nieaktywnych kontaktów. WhatsApp gromadzi dane niezależnie. Cel i zakres gromadzenia Państwa danych przez WhatsApp, ich dalsze przetwarzanie przez WhatsApp, a także prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności WhatsApp. Można ją znaleźć bezpośrednio w aplikacji WhatsApp.

Administratorem usługi komunikatora WhatsApp w rozumieniu RODO jest WhatsApp Ireland. Właściwym organem nadzorczym na mocy RODO jest irlandzki organ ochrony danych. Zwracamy Państwa uwagę na to, że WhatsApp przechowuje dane w krajach poza UE i wymienia je z innymi usługami dostawcy. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach komunikacyjnych i na Państwa żądanie zostaną przez nas usunięte. Macie Państwo możliwość bezpośredniego skontaktowania się z dostawcą usługi i zażądania usunięcia swoich danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

F. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli aktywowano na tej stronie anonimizację IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google korzystał będzie z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę (plug-in) do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć odniesienia do osób. Jeśli zebrane o Państwu dane mogą być powiązane z osobą, zostanie to natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i regularnie ją ulepszać. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Informacje oferentów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html, omówienie ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

G. Zintegrowaliśmy filmy YouTube z naszą ofertą online, które są przechowywane na www.YouTube.com i mogą być one odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie zintegrowane są w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Państwu, jako użytkowniku nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane, o których mowa w ust. 2, zostaną przesłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

H. Korzystamy z usług analizy internetowej Matomo, aby móc analizować i regularnie ulepszać poziom użytkowania naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalać ofertę i dbać o to, aby była ona ciekawsza dla użytkowników. Podstawą prawną dla korzystania z Matomo jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.
Do celów tej analizy na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Zebrane w ten sposób informacje administrator przechowuje wyłącznie na swoim serwerze w Niemczech. Użytkownik może wyłączyć analizę poprzez usunięcie istniejących plików cookie i zablokowanie zapisywania plików cookie. Zwracamy uwagę na fakt, że jeśli użytkownik uniemożliwi zapisywanie plików cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z tej strony internetowej. Zapisywanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. Korzystanie z Matomo rozpoczyna się jednak dopiero po uzyskaniu zgody użytkownika.
Ta strona używa Matomo z rozszerzeniem „AnonymizeIP”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co wyklucza możliwość bezpośredniego powiązania z daną osobą. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Matomo nie jest łączony z innymi zbieranymi przez nas danymi.
Program Matomo jest projektem typu open source. Informacje dostawcy zewnętrznego na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem https://matomo.org/privacy-policy/

I. Do umawiania terminów telefonicznych konsultacji za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystamy z usług firmy orbnet GmbH, Meraner Straße 28, D-86165 Augsburg, Niemcy, reprezentowanej przez dyrektorów zarządzających Christiana Schmidta und Gregora Dudę. Kalendarzem spotkań i terminami zarządza się w chmurze firmy orbnet GmbH, które są hostingowane wyłącznie w formie zaszyfrowanej na serwerach w Niemczech; administratorem danych jest firma orbnet GmbH i są one przekazywane wyłącznie do dostawcy usług hostingowych w Niemczech, nie poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Politykę prywatności firmy orbnet GmbH znajdą Państwo na stronie: https://www.orbnet.de/privacy/.

J.  Kiedy odwiedzają Państwo witrynę, YouTube otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazane zostaną dane wymienione w paragrafie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane przypisane zostaną bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo być przypisani do swojego profilu na YouTube, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profil użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badań rynkowych i/lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, lecz aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się już bezpośrednio z YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych. Znaleźć tam można ponadto dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Państwa dane osobowe w USA.

§ 13 Cookiebot

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi internetowej Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (dalej: cookiebot.com). Cookiebot służy do przechowywania Państwa decyzji dotyczącej plików cookie, na które Państwo zezwalają, a które są ustawiane podczas odwiedzania witryny, przez maksymalnie jeden rok. Cookiebot.com zbiera następujące dane:

 • Adres IP (w formie zanonimizowanej, ostatnie 3 cyfry ustawione są na 0)
 • Data i godzina Państwa zgody
 • adres naszej witryny internetowej
 • dane techniczne przeglądarki
 • zaszyfrowany, anonimowy klucz
 • dozwolone pliki cookie (jako dowód zgody)

Korzystamy z cookiebot.com na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

§ 14 Śledzenie zdarzeń Bing Ads

Do pomiaru zasięgu reklam używamy aplikacji „Bing Ads Conversion Tracking” firmy Microsoft Corporation („Microsoft”). Aplikacja określa, jak skuteczne są nasze indywidualne działania reklamowe w usługach Bing i Yahoo. W ten sposób chcemy opracowywać i wyświetlać reklamy, które będą interesujące dla odwiedzających serwis i uatrakcyjnią naszą ofertę. W tym celu tag UET (Universal Event Tracking Tag) firmy Microsoft jest zintegrowany z naszą ofertą online. Ten kod JavaScript umożliwia firmie Microsoft zbieranie pseudonimizowanych danych o Państwa wizycie i korzystaniu z naszej oferty online (np. o sesji przeglądarki i wyświetlanej stronie internetowej) i na tej podstawie agregowanie nieosobowych statystyk (np. ilu odwiedzających dotarło do określonej strony docelowej). Dzięki temu możemy zrozumieć działania, które miały miejsce po zobaczeniu reklamy w Bing lub Yahoo lub po jej kliknięciu.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoby, których dane dotyczą, śledzimy wyłącznie za ich zgodą.

Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez firmę Microsoft, klikając w poniższe łącze: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout i zgłaszając swój sprzeciw. Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez Microsoft i Bing Ads można znaleźć na stronie internetowej Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

§ 15 Trustpilot

Bierzemy udział w procesie oceny dostawcy Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania.

Trustpilot oferuje użytkownikom możliwość oceny naszych usług. Wyślemy Państwu zapytanie zawierające link do Trustpilota. Przekazywanie danych do Trustpilot opiera się na uzasadnionym interesie w zapewnieniu naszej jakości i udokumentowaniu jej dla naszych klientów.

Użytkownicy, którzy korzystali z naszych usług, proszeni są o wyrażenie zgody na przesłanie prośby o ocenę. W związku z tym otrzymają Państwo zapytanie o ocenę z linkiem do strony z oceną, tylko wtedy, gdy jako użytkownik wyrazili Państwo zgodę (na przykład klikając pole wyboru lub łącze). Aby upewnić się, że użytkownicy faktycznie korzystali z naszych usług, wysyłamy niezbędne dane do Trustpilota (w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer referencyjny). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji autentyczności i zwracania się do użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika w kontekście procedury oceny stanowi zgoda, stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

Aby przesłać opinię, możliwe jest (choć nie jest to wymagane) otwarcie konta klienta na Trustpilot. W przypadku otwarcia przez Państwa konta klienta, zastosowanie znajdują warunki i zasady Trustpilota oraz jego polityka prywatności. Aby zachować neutralność i obiektywność opinii, nie mamy bezpośredniego wpływu na opinie i nie możemy ich sami usuwać. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek związane z tym pytania, prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Trustpilot, Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania.

Zintegrowaliśmy również widżet Trustpilot. Widżet to funkcja i element treści, który wyświetla zmienne informacje. Odpowiednia treść jest wyświetlana w naszej ofercie online, ale w tej chwili jest pobierana z serwerów Trustpilot. To jedyny sposób, aby zawsze wyświetlać aktualną zawartość, zwłaszcza aktualną ocenę. W tym celu konieczne jest połączenie danych ze strony internetowej wywołanej w ramach naszej oferty online z Trustpilot, a Trustpilot otrzymuje określone dane techniczne (dane dostępowe, w tym adres IP), które są niezbędne do dostarczenia treści. Ponadto, Trustpilot otrzymuje informacje o tym, że użytkownicy odwiedzili naszą ofertę online. Informacje te mogą być przechowywane w pliku cookie i wykorzystywane przez Trustpilot do rozpoznawania, które oferty online biorące udział w procesie oceny Trustpilota, odwiedzone zostały przez użytkownika. Informacje mogą być zapisywane w profilu użytkownika i wykorzystywane do celów reklamowych lub badań rynkowych.

Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie Państwa danych przez plik cookie, art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Trustpilot, a także prawa do sprzeciwu i innych praw osób, których te dane dotyczą, znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych Trustpilota: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

§ 16 Czat Userlike

Używamy oprogramowania czatu firmy Userlike UG (z o.o), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy. Mogą Państwo używać czatu jak formularza kontaktowego, aby rozmawiać z naszymi pracownikami w czasie prawie rzeczywistym. Kiedy rozpoczyna się czat, zbierane są następujące dane osobowe:

 • data i godzina połączenia,
 • typ i wersja przeglądarki,
 • adres IP,
 • używany system operacyjny,
 • URL poprzednio odwiedzanej strony,
 • Ilość przesłanych danych.
 • Jeśli jest to podane: imię, nazwisko i adres e-mail.

W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi konsultantami, podczas czatu mogą zostać podane przez użytkownika dalsze dane osobowe. Charakter tych danych zależy w dużej mierze od Państwa zapytania lub problemu, który nam Państwo przedstawiają. Celem przetwarzania wszystkich tych danych jest zapewnienie Państwu szybkich i skutecznych środków kontaktu, a tym samym poprawa jakości naszej obsługi klienta.

Wszyscy nasi pracownicy zostali lub zostaną przeszkoleni w zakresie ochrony danych i nauczeni, jak bezpiecznie i poufnie obchodzić się z danymi klientów. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i podpisali w swoich umowach o pracę klauzulę zobowiązującą do zachowania poufności i przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Podczas wejścia na stronę www.hausengel.pl, widget czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript z AWS Cloudfront. Widget czatu technicznie reprezentuje kod źródłowy, który działa na komputerze i umożliwia czat.

Poza tym Hausengel Holding AG przechowuje historię czatu przez okres 1 roku. Służy to temu, aby w pewnych okolicznościach oszczędzić Państwu powtarzania obszernych wyjaśnień dotyczących zapytania omawianego wcześniej, jak również do stałej kontroli jakości naszej oferty czatu. Przetwarzanie danych jest zatem dozwolone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, mogą nas Państwo o tym poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Zapisane czaty zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Przechowywanie danych czatu służy również zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to również nasz prawnie uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka prywatności Userlike UG (z o.o.).

§ 17 Clickfunnel

Aby móc ocenić skuteczność naszej oferty internetowej i docierać do potencjalnych klientów za pomocą reklamy naszych produktów na innych stronach internetowych, a tym samym zwiększać efektywność naszej działalności biznesowej, korzystamy – pod warunkiem uzyskania od użytkownika zgody w myśl art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO – z usługi „Clickfunnel” firmy Etison, LLC, 3443 W. Bavaria Street, Eagle, Idaho 83616. „Clickfunnel” rozpoznaje również użytkownika na innych stronach internetowych i na nich odtwarza reklamy naszej firmy.

Clickfunnel powołał przedstawiciela na Europę, firmę IITR Datenschutz GmbH, Marienplatz 2, 80331 Monachium, Niemcy, email@iitr.de 089-1891736, wobec której użytkownik może dochodzić wszystkich swoich praw.

Polityka prywatności firmy Etison, LLC jest dostępna tutaj: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy#kix.9lek9tubwtnf

§ 18 Wykorzystanie Google Ads Conversion

 1. Korzystamy z usługi Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą kampanii reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy określić skuteczność naszych działań marketingowych. Nasz uzasadniony interes polega tym samym na prezentowaniu użytkownikowi reklamy zgodnej z jego preferencjami oraz na zwiększeniu atrakcyjności naszej strony internetowej, a także na rynkowej wycenie kosztów reklamy.
 2. Google emituje te kampanie reklamowe za pośrednictwem tak zwanych „Ad Server”. Wykorzystujemy w tym celu pliki cookie Ad Server, za pomocą których można zmierzyć określone parametry skuteczności reklamy, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkownika. Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads zapisze plik cookie na jego komputerze. Takie pliki cookie z reguły tracą ważność po 30 dniach i nie powinny być wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Z reguły plik cookie zapisywany jest wraz z wartościami analitycznymi, takimi jak unikalny identyfikator pliku cookie, liczba odsłon, ostatnia odsłona (istotne dla konwersji po wyświetleniu reklamy) oraz informacje opt-out (informacja, że odbiorca chce zrezygnować z otrzymywania reklamy).
 3. Dzięki tym plikom cookie Google może ponownie rozpoznać przeglądarkę użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony klienta Ads, a okres przechowywania plików cookie zapisanych na jego komputerze jeszcze nie minął, Google i klient widzą, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads przypisywany jest inny plik cookie. W ten sposób pliki cookie nie mogą śledzić klientów Ads poprzez strony internetowe. Nasza firma nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych w takich kampaniach reklamowych. Otrzymujemy od Google wyłącznie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych działań marketingowych okazały się najbardziej efektywne. Nie otrzymujemy innych danych wynikających ze stosowania kampanii reklamowych, a przede wszystkim nie możemy identyfikować użytkowników w oparciu o te informacje.
 4. Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez Google, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy, że poprzez usługę Google Ad Conversion firma Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wywołał określone treści na naszej stronie internetowej lub kliknął naszą reklamę. Jeśli użytkownik ma zarejestrowane konto Google, firma Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Google lub nie jest zalogowany w swoim koncie, może się zdarzyć, że firma Google pozna i zapisze jego adres IP.
 5. Użytkownik może zapobiec temu śledzeniu w następujący sposób: a) poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce, przede wszystkim zrezygnowanie z plików cookie stron trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych; b) poprzez dezaktywację plików cookie dla Conversion Tracking, tj. ustawienie w przeglądarce blokowania plików cookies z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookie; c) poprzez dezaktywację spersonalizowanych reklam, które są częścią kampanii „About Ads”, na stronie http://www.aboutads.info/choices, przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookie; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy jednak, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Użytkownik musi wyrazić na nie zgodę. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google jest dostępnych tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Można również odwiedzić stronę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem www.networkadvertising.org.

§ 19 Mapy Google

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Mapy Google. Dzięki temu interaktywne mapy wyświetlają się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, co umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Podczas wizyty na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że użytkownik otworzył odpowiednią podstronę naszego serwisu. Ponadto przekazywane są dane, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika i jego systemu. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, w którym użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma takiego konta. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Aby wykluczyć takie powiązanie z kontem Google, użytkownik musi się wylogować przed skorzystaniem z przycisku. Google zapisuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub kształtowania strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam spersonalizowanych oraz informowania innych członków sieci społecznościowych o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili; aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Tam też dostępne są informacje na temat praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA, korzystamy z tej usługi tylko za zgodą użytkownika.