<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Gewerbe – niemiecka działalność gospodarcza dla opiekunek i jej zalety

Samodzielna działalność gospodarcza w Niemczech to Gewerbe. Opiekunki osób starszych w Niemczech mogą legalnie podejmować pracę w ramach samodzielnego przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Niemczech. Przedmiotem działalności takiej firmy powinna być pomoc domowa dla seniorów. Opiekunki współpracujące z Hausengel otrzymują pełne wsparcie przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności. Hausengel przygotowuje niezbędne dokumenty i składa wniosek w odpowiednim Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt). Opłaty urzędowe związane z założeniem działalności są zawarte w opłacie franczyzowej. Opiekunka nie ponosi więc żadnych dodatkowych opłat związanych z zarejestrowaniem Gewerbe.

opiekunka na działalności

Opiekunki prowadzące Gewerbe nie są pracownikami, są samodzielnymi przedsiębiorcami. Oznacza to, że opiekunka:

  • cieszy się swobodą decyzji przedsiębiorcy – samodzielnie podejmuje decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia, może współpracować z innymi podmiotami, zatrudniać własnych pracowników i zlecać pracę podwykonawcom
  • nie podlega poleceniom służbowym – może decydować o sposobie i czasie realizacji zlecenia
  • ma prawo negocjować wysokość zapłaty za wykonywaną pracę
  • nie ma pracodawcy, a zleceniodawców, którymi są rodziny podopiecznych
  • nie jest na stałe związana z jednym zleceniodawcą – powinna pracować dla minimum dwóch różnych zleceniodawców w ciągu jednego roku podatkowego

Zalety systemu franczyzowego

Co to jest franczyza?

Słowo „franczyza“ pochodzi z języka francuskiego i oznacza „wolność“ (od opłat). Koncepcję franczyzy, która jest rozwijana od XIX w., z powodzeniem adaptują różnorodne branże na całym świecie, od znanych franczyz gastronomicznych (jak np. McDonalds, Subway), poprzez marki zajmujące się sprzedażą detaliczną (Żabka, Carrefour) po sieci klubów fitness (Xtreme Fitness Gyms).

Hausengel dostarcza sprawdzony model biznesowy. Przekłada się to na łatwiejszy start dla franczyzobiorców, którzy mogą pracować pod szyldem uznanej marki. Dzięki uczestnictwie w systemie franczyzowym,  nasze opiekunki pracujące są wiarygodnymi partnerami dla rodzin poszukujących opiekunki dla swoich bliskich i mogą uzyskać lepsze warunki zleceń. Współpracując ze rozpoznawaną i cenioną marką, opiekunka otrzymuje pełne wsparcie w prowadzeniu swojej działalności i może czerpać z długoletniego doświadczenia zaufanego partnera.

koordynatorka wyjaśnia system franczyzy
Zespół przybija piątkę

Kompleksowa opieka Hausengel

Współpraca z doświadczonym partnerem biznesowym, jakim jest Hausengel, daje również poczucie bezpieczeństwa. Dbamy o wszystkie szczegóły. Nasza kompleksowa opieka rozpoczyna się jeszcze przed podjęciem zlecenia. Nasze doradztwo jest bezpłatne i niezobowiązujące. Przedstawiane przez nas zlecenia na terenie całych Niemiec są dokładnie weryfikowane. To opiekunka decyduje o długości zlecenia i negocjuje jego warunki. Także wysokość stawek można każdorazowo negocjować. Przejmujmy wszystkie kwestie formalne. Dla naszych franczyzobiorców udostępniamy 24-godzinną infolinię i kompetentych doradców.

Przed rozpoczęciem pierwszego zlecenia opiekunki Hausengel przechodzą darmowe szkolenie. Dla naszych franczyzobiorców prowadzimy księgowość i wystawiamy rachunki na ich zlecenie, a także prowadzimy w ich imieniu korespondencję z niemieckimi urzędami. Przejmujemy również rozliczenie podatkowe w niemieckim urzędzie skarbowym. Podczas podbytu w Niemczech opiekunki Hausengel objęte są szeroką opieką ubezpieczeniową. Nasze opiekunki zawsze otrzmymują kompleksową opiekę.

Koncepcja franczyzy

Opiekunka śmieje się

Wolność wyboru

Od lat współpracujemy z opiekunkami w sprawdzonym systemie franczyzowym. Mimimalizuje to liczbę pośredników i zapewnia maksimum korzyści i minimum ryzyka każdej ze stron. System współpracy oparty na franczyzie ma wiele korzyści, zarówno dla franczyzodawcy, jak i franczyzoborcy. Najważniejszą cechą systemu franczyzowego jest wolność i możliwość samodecydowania. Opieunka, będąc od strony prawnej franczyzobiorcą Hausengel, jest w pełni samodzielna we wszystkich kwestiach. To do niej należy decyzja, które zlecenie podjąć i na jakich warunkach.

Opiekunka na szkoleniu

Darmowe szkolenia

Tak samo ważne jest dla nas wsparcie udzielane franczyzobiorcy przez franczyzodawcę, nie tylko przy rozpoczęciu działalności, ale także w jej trakcie. Opiekunka, będąca franczyzobiorcą Hausengel, otrzymuje specjalistyczną wiedzę i ofertę szkoleniową, przez którą może podnosić swoje kompetencje i zwiększyć swoją atrakcyjność w oczach potencjalnych zleceniodawców. Każdy franczyzobiorca jest zobowiązany podjąć obowiązkowe szkolenie franczyzowe. Do opiekunki trafia komplet informacji niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Do jej dyspozycji oddajemy również bogate i różnorodne materiały szkoleniowe.

Spotkanie opiekunki ze zleceniodawcą

Pozyskiwanie klientów

Hausengel współpracuje z ponad tysiącem niemieckich zleceniodawców ze wszystkich krajów związkowych. Naszym opiekunkom gwarantujemy profesjonalne pozyskanie klientów. Prezentacja najlepiej dopasowanych zleceń odbywa się po gruntownym przeanalizowaniu przez nasze koordyanatorki profilu opiekunki i podopiecznego. Dokładne dopasowanie obu stron zlecenia wyróżnia nas spośród innych agencji pośrednictwa.

Schemat współpracy pomiędzy Hausengel, opiekunką i rodzinami podopiecznych

Jak wygląda współpraca pomiędzy Hausengel, opiekunką i rodzinami podopiecznych?

Hausengel Holding AG (jako franczyzodawca) udostępnia opiekunce (jako franczyzobiorcy) sprawdzony model biznesowy w zamian za opłatę franczyzową. Opiekunka zawiera umowę franczyzy z Hausengel i umowę o świadczenie usług opiekuńczych ze swoim zleceniodawcą. Opiekunka staje się franczyzobiorcą Hausengel i zleceniobiorcą dla zleceniodawcy (rodziny podopiecznego). Zleceniodawca  rozlicza się bezpośrednio z opiekunką. Opłata franczyzowa jest pokrywana w imieniu opiekunki przez zleceniodawcę i naliczana jedynie w okresach, kiedy opiekunka przebywa na zleceniu.