<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Struktura Hausengel

Wszystkie firmy wchodzące w skład naszego holdingu, jak i projekty, które prowadzimy, skupiają się na obszarach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. Zaliczają się do tego opieka domowa (tzw. opieka całodobowa), usługi towarzyszące, jak i branżowe oferty nieruchomości. Dzięki udziałowi wszystkich tych elementów wymiana doświadczeń jest jeszcze efektywniejsza.

Opieka ambulatoryjna

Opieka ambulatoryjna dla rodzin

Hausengel organizuje domową opiekę ambulatoryjną, by zagwarantować osobie wymagającej opieki molżliwość samostanowienia. Hausengel oferuje wszystkie świadczenia tzw. opieki podstawowej i specjalnej w Marburgu, Moguncji, Monachium i Düsseldorfie. Poza tym świadczymy bezpłatnie osobiste i spersonalizowane doradztwo. Poza dwunastoma placówkami własnymi zapewniamy także świadczenie usług we współpracy z naszymi partnerami. W celu uzyskania informacji czy również w Państwa regionie mamy partnerskie oddziały opieki ambulatoryjnej, prosimy o kontakt.

Opieka domowa

Opieka w domowym otoczeniu

Przyświeca nam cel zapewnienia osobom wymagającym opieki możlwości jak najdłuższego funkcjonowania w znanym domowym otoczeniu. Zgodnie z naszym mottem »kompleksowa opieka« świadczymy juz od  2005 usługi opieki domowej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (tzw. opieka całodobowa) z pomocą wykwalifikowanych certyfikowanych opiekunek z krajów Europy Wschodniej. Wszystkie nasze opiekunki poznaliśmy osobiście, a nasza Akademia Hausengel przygotowała je do stawienia czoła temu wymagającemu zadaniu, jakim jest świadczenie usług kompleksowej opieki domowej.

Generationenpark - Hausengel Immobilien GmbH & Co.KG

Osiedle wielopokoleniowe „Generationenpark” - Hausengel Immobilien GmbH & Co. KG

Osiedle wielopokoleniowe nie tylko zbliża starsze i młodsze pokolenie, lecz również przyczynia się do rozwoju demograficznego, rozwijając przyjazną przestrzeń wolną od barier dla seniorów. Warunkiem jest rozwój koncepcji i ofert dla seniorów przez społeczności i osoby prywatne.

Hausengel Immobilien GmbH & Co. KG zostało założone z zamysłem projektowania i wprowadzania w życie takich idei, na razie w ramach projektu pilotażowego w naszej rodzinnej miejscowości - Heskem. Przy wsparciu gminy Ebsdorfergrund powstaje tam osiedle wielopokoleniowe z budynkami dla seniorów wolnymi od barier architektonicznych, jak i domy jednorodzinne dla młodych rodzin z różnorodnymi rozwiązaniami w obszarze infrastruktury, jak np. kawiarnią dla seniorów, ośrodkami opieki dziennej, miejscami spotkań i otwartymi miejscem do parkowania i spędzania wolnego czasu.

Osiedle powstaje przy udziale Hausengel Immobilien GmbH & Co. KG i jest wynajmowane lub sprzedawane seniorom i młodym rodzinom. Tak powstaje nowoczesna forma współistnienia młodego i starszego pokolenia.