<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Organy Hausengel Holding AG

Hausengel Holding AG ma przejrzyste struktury. Kadra kierownicza spółki akcyjnej podlega zarządowi. Ten z kolei nie podlega instrukcjom z zewnątrz, jest jednak kontrolowany przez radę nadzorczą.

Zarząd Hausengel Holding AG

Simon Wenz

Simon Wenz

Wizjoner, któremu przedsiębiorczości zawdzięczamy nieustanny rozwój Hausengel już od 2005 roku. Rodzinne zakorzenienie firmy to również jego zasługa. Jako kapitan statku, który nabył doświadczenia na morzu w trudnych chwilach, zabrał na pokład właściwych ludzi we właściwym czasie i obrał kurs na jedno z największych wyzwań naszego społeczeństwa: opiekę ambulatoryjną i stacjonarną. Jego zespół stoi za nim i z zapałem realizuje misję Hausengel. Jako prezes zarządu wie, ile zmian potrzeba, aby wejść na kolejny etap rozwoju, zachowując przy tym obraz całości. »Niemiecki system zdrowia i opieki stoi przed prawdopodobnie najtrudniejszymi zadaniami w swojej historii. Jako Hausengel wypracowaliśmy sobie pozycję podmiotu kształtującego sytuację. Na nas i naszych prawie 20 oddziałach ciąży odpowiedzialność za to, co rozpoczęliśmy przed 15 laty. Ludzie wiedzą, że mogą obdarzyć nas zaufaniem i to zaufanie jest wiatrem w nasze żagle, kóry określa nasz kurs.«

Juliane Bohl

Juliane Bohl

»Do Hausengel i całej rodziny Wenzów mam bardzo osobisty stosunek. Od lat walczę o uznanie dla przedsiębiorstwa i całej branży. Znalezienie prawnych i jakościowo dobrych rozwiązań, łączących opiekę domową i ambulatoryjną, jest sprawą, która bardzo leży mi na sercu. To połączenie jest nieodzownym filarem niemieckiego systemu zdrowia. W niemieckich prywatnych gospodarstwach domowych pracuje więcej opiekunek z krajów Europy Wschodniej, niż opiekunów osób starszych w placówkach zdrowotnych i oddziałach ambulatoryjnych. Zaoferowanie tym opiekunkom oraz milionom osób żyjących w rodzinach z osobami wymagającycmi opieki indywidualnych rozwiązań dla kompleksowej opieki domowej – to moja osobista wizja dla Hausengel. W mojej własnej rodzinie przekonaliśmy się, jakim odciążeniem dla całej rodziny jest pomoc opiekunek z Hausengel. tym bardziej jestem dumna, że mogę pracować w Hausengel i tym samym przyczyniać się do tego, że jeszcze więcej rodzin będzie mogło otrzymać tego rodzaju wsparcie, a jeszcze więcej opiekunów zasłużone uznanie. Dla tej idei i wizji będę pracować.«

Rada nadzorcza Hausengel Holding AG

Doris Wenz

Doris Wenz

»W roku 2005 nasza idea nabrała realnych kształtów i powstała firma Hausengel. Kształtowała się i dojrzewała lata wcześniej w ramach naszej sytuacji rodzinnej. Od tamtego czasu w centrum mojego zainteresowania była pomoc rodzinom w podobnej sytuacji poprzez znalezienie odpowiedniej opiekunki dla ich bliskich. Z własnego doświadczenia znam podbudki i troski takich rodzin, a z naszego długoletniego doświadczenia także obawy i potrzeby opiekunek. Dlatego w centrum naszej działalności jest zawsze dobro podopiecznego, jego krewnych oraz opiekunów. Jestem dumna z tego, że staliśmy się grupą spółek, która wyznacza standardy jakości na rynku. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby w Hausengel każdy czuł się doceniony i dobrze zaopiekowany.«

Georg Wenz

Georg Wenz

»W związku z naszą własną rodzinną historią jest dla mnie niezmiernie ważne, żeby każdy u nas czuł się dobrze zoopiekowany – zarówno rodziny, jak i opiekunki. Trzeba przy tym pamiętać, że w miejscu, w którym dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem, zachodzi reakcja, na którą każda ze stron ma wpływ. Oznacza to, że Hausengel, rodziny i opiekunowie mają wpływ na tworzenie się pełnych zrozumienia i szacunku relacji. Cieszy mnie to, że Hausengel jest takim punktem, w którym spotykają się strony aktywnie uczestniczące w procesie opieki. Na naszą korzyść przemawiają nasze wysokie standardy jakości, pełna transparentność, z którą podchodzimy do każdej z zaangażowanych stron. 

Połączenie się naszej grupy spółek w spółkę akcyjną daje nam poza zachowaniem naszych zasad i wartości możliwość pracy na wielu płaszczyznach. Jednocześnie jesteśmy stabilnym pracodawcą dla ponad 300 zatrudnionych u nas pracowników, a dla naszych klientów – godnym zaufania partnerem, który świadczy usługi w branży opieki domowej na najwyższym poziomie.«

Magdalena Wenz

Magdalena Wenz

»Jestem częścią Hausengel od kwietnia 2010 i byłam świadkiem zarówno wielu wzlotów, jak i upadków. Jako kierownik działu koordyancji zleceń miałam przez wiele lat do czynienia z troskami i potrzebami opiekunek i rodzin podopiecznych. Przede wszystkim miałam możliwość przekonania się, co sprawia, że nasza współpraca z opiekunkami i rodzinami jest tak owocna i jak ważne jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb. Bardzo ważne jest dla mnie, że pomagamy opiekunkom stać się silnymi partnerami, oferujemy im perspektywy, inwestujemy w ich rozwój i kształcenie, a także angażujemy się w walkę o uznanie ich zawodu w Niemczech.

Dzięki Hausengel mogłam rozwinąć się nie tylko zawodowo, lecz również znalazałam tutaj swoje prytwane szczęście. Od roku nie angażuję się w codzienną pracę w Hausengel, ponieważ swój czas poświęcam na wychowywanie córeczki.

Jako członek rady nadzorczej Hausengel w centrum mojego zainteresowania pozostają opiekunki i ich dobro – ponieważ to one są naszym kapitałem.«

Członkowie rady Hausengel Holding AG

Hausengel Holding AG posiada szeroką ofertę opieki ambulatoryjnej. Zrzeszone spółki oferują usługi w zakresie opieki w domowym otoczeniu, opieki ambulatoryjnej, doradztwa w zakresie opieki, zaopatrzenia w środki do pielęgnacji, kształcenia opiekunów i rodzin osób wymagających opieki, rekrutacji opiekunów i pośrednictwa pracy. Hausengel Holding AG dysponuje również siecią partnerów, rozciągającą się na cały obszar Republiki Federalnej Niemiec w zakresie opieki ambulatoryjnej i inicjuje różne projekty typu wioska wielopokoleniowa »Generationenpark«.

We wszystkich obszarach wymagane są decyzje, które mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa.Tym ważniejsze jest posiadanie u boku jednego doradcy w kwestii różnorodnych świadczeń. Może to odbywać się poprzez debaty, w których kierownictwo wymienia doświadczenia, wiedzę i pomysły z otwartymi i doświadczonymi osobistościami. Rada Hausengel może poprzez swoją niezależność i pozostawanie poza kręgiem firmy zmniejszyć ryzyko podejmowania błędnych decyzji oraz wskazywać na nowe rozwiązania. Narzuca to również jej członkom obowiązek gruntownego uzasadnienia swoich pomysłów, co wspiera wartościowe koncepcje z potencjałem na sukces.

Daniel Gößling

Daniel Gößling

»Opieka domowa jest dziś dla wielu ważnym tematem, a jego waga będzie ciągle rosła – temat dotyczy nas wszystkich pośrednio lub bezpośrednio. Właściwa oragnizacja opieki ułatwia życie wielu rodzin i jest na pewno ogromnym wyzwaniem dla firmy.

Postrzegam Hausengel jako innowacyjny, dynamiczny, a przede wszystkim odpowiedzialny podmiot w tej branży. Dlatego jest dla mnie niezmieniernie ważne, by towarzyszyć firmie Hausengel na kolejnych etapach rozwoju. Z persepktywy zawodowej, jako prawnika, interesuje mnie tutaj udział zagranicznych opiekunów, który już dziś odgrywa kluczową rolę i będzie przypuszczalnie przybierał na wartości.«

Jürgen Graalmann

Jürgen Graalmann

»Uważam, że opieka jest głównym wyzwaniem na najbliższe dziesięciolecia. Zespół Hausengel rozwija nowe rozwiązania, zabezpieczenia i wyznacza przez to wysokie standardy jakości. Chętnie angażuję się w tego typu działania.«

Dr. Tobias A. Liebau

Dr. Tobias A. Liebau

»Poznałem pana Wenza, panią Bohl i wielu innych współpracowników Hausengel w roku 2012 osobiście i miałem okazję reprezentować pana Wenza z powodzeniem w postępowaniu wyjaśniajacym. Poznałem firmę i bardzo ją cenię, i od tamtej pory służę jej swoją prawniczą wiedzą. Niezmiernie cieszę się, że możemy wspólnie kształtować przyszłość, widząc rozwój firmy i jej starania o odpowiednio wczesne rozpoznanie wyzwań rynku i oferowanie rozwiązań odpowiadających na te potrzeby.«

Falk Miekley

Falk Miekley

»Aktywne współtworzenie przedsiębiorstwa i służenie mu swoją radą sprawia mi radość. Ciekawią mnie innowacyjne przedsiębiorstwa z branży opieki. Z doświadczeniem mojej prawie 10-letniej kariery w branży zdrowotnej oraz mojej działalności w jednym z wiodących wydawnictw branżowych, chciałabym służyć Hausengel radą, będąc niczym partner sparingowy, osoba dająca impuls do działania, czasem krytyk, ale przyczyniąc się do rozwoju. Również współpraca w wysoko zmotywowanym zespołem sprawia mi ogormną frajdę!«

Marie-Luise Müller

Marie-Luise Müller

»Jednym z marzeń wielu Niemców jest bezpieczna, pewna i wysokojakościowa opieka w domowym otoczeniu. Moje działanie w ramach rady Hausengel jest oparte na dwóch rodzajach doświadczeń: z jednej strony na moim osobistym doświadczeniu zawodowym jako członek rodziny osoby wymagającej opieki, a z drugiej strony moje wieloletnie doświadczenie w pracy opiekuńczej. Bez tego filaru nie da się przezwyciężyć stale rosnącego zapotrzebowania na opiekę. Dlatego z chęcią doradzam Hausengel.«

René Penkert

René Penkert

»Od roku 2005 towarzyszę firmie Hausengel i rodzinie Wenz jako doradca klienta. Mogłem uczestniczyć zarówno w lepszych, jak i gorszych chwilach. Dlatego chcę dalej uczestniczyć w rozwoju grupy Hausengel i pomagać urzeczywistniać cele przedsiębiorstwa.«