<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Najczęstsze pytania

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – zawsze chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące opieki i pracy jako opiekunka seniora w Niemczech i doradzimy bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, a także rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Co to jest franczyza?

Co to jest franczyza?

Najbardziej znane systemy franczyzowe to m.in. sieć sklepów Żabka oraz sieć restauracji McDonald´s i KFC. Franczyza to system współpracy franczyzodawcy (tu Hausengel) i franczyzobiorcy (tu opiekunki oraz opiekunowie współpracujący z Hausengel). Franczyzobiorca jest przy tym każdorazowo niezależnym gospodarczo podmiotem, który współpracując z franczyzodawcą otrzymuje od niego niezbędne wsparcie oraz wiedzę rynkową. W przypadku Hausengel to m.in. szkolenia organizowane w ramach Akademii Hausengel, pośrednictwo w pozyskiwaniu i negocjowaniu zleceń, a także pomoc w organizacji i realizacji niezbędnych formalności urzędowych.

Czy będę pracowała/-ał legalnie?

Czy będę pracowała/-ał legalnie?

Tak! Wszyscy franczyzobiorcy Hausengel realizują przyjęte przez siebie zlecenia całkowicie legalnie, czyli w ramach własnej działalności - tzw. Gewerbe. Co ważne, Hausengel pomaga franczyzobiorcom w organizacji wszystkich niezbędnych formalności powiązanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności.

Czy Hausengel jest moim pracodawcą? Czy będę zatrudniona/-ny?

Czy Hausengel jest moim pracodawcą? Czy będę zatrudniona/-ny?

Wszystkie współpracujące z Hausengel osoby świadczą swoje usługi, pracując na własnej działalności gospodarczej, więc nie są pracownikami firmy, a bardziej jej partnerami biznesowymi.

Ile mogę zarobić?

Ile mogę zarobić?

Nie istnieją tu sztywne granice wartości zarobków w skali miesiąca lub roku, te bowiem zależą przede wszystkim od wartości wynegocjowanych ze zleceniodawcami stawek oraz liczby przyjętych w roku zleceń. Zarobki do 2000 euro miesięcznie nie są rzadkością.

Czego dotyczy moja samodzielność?

Czego dotyczy moja samodzielność?

Samodzielność to możliwość wyboru zleceń, preferowanego miejsca ich wykonywania, stawki wynagrodzenia oraz długości ich trwania.

Czy prowadząc działalność muszę zajmować się całą biurokracją?

Czy prowadząc działalność muszę zajmować się całą biurokracją?

Nie. Będąc franczyzobiorcą systemu franczyzowego Hausengel nie musi Pan/Pani przejmować się takimi sprawami, jak rejestracja w niezbędnych urzędach czy wystawianie rachunków.

Na czym polega wsparcie Hausengel?

Na czym polega wsparcie Hausengel?

Nasze motto to „kompleksowa opieka“ – dotyczy ono nie tylko osób chorych lub starszych, ale i naszych współpracowników. Gwarantujemy im przejrzyste, jasne i legalne współpracy kooperacji, dzięki czemu mogą oni czuć się pewnie, bezpiecznie i komfortowo. Nasze wsparcie to także m.in. dostępnosć kursów i szkoleń organizowanych w ramach Akademii Hausengel czy dostępność telefoniczna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Kto będzie moim zleceniodawcą?

Kto będzie moim zleceniodawcą?

W przypadku franczyzy Pana/Pani zleceniodawcą będzie osoba wymagająca opieki, jej opiekunowie prawni lub najbliżsi.

Czy zleceniodawca odprowadzał będzie składki emerytalno-rentowe?

Czy zleceniodawca będzie odprowadzał składki emerytalno-rentowe?

Przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec nie istnieje konieczność odprowadzania składek emerytalno-rentowych. Te mogą być odprowadzane dobrowolnie przez franczyzobiorcę, jednak z naszego doświadczenia wynika, że franczyzobiorcy rzadko decydują się na tę opcję, ponieważ wolą oni samodzielnie inwestować środki, w ten sposób zabezpieczając swoją przyszłość.

Czy mogę nie przyjąć zlecenia lub negocjować jego warunki?

Czy mogę nie przyjąć zlecenia lub negocjować jego warunki?

Tak, zawsze ma Pan/Pani prawo odmówić przyjęcia zlecenia lub negocjować jego warunki. Dotyczy to tak długości trwania zlecenia, jak i stawki dziennej wynagrodzenia.

Jak długo trwa zlecenie? Czy mogę je skrócić?

Jak długo trwa zlecenie? Czy mogę je skrócić?

Długość przeciętnego zlecenia to okres od 6 do 12 tygodni. Czas trwania zlecenia jest każdorazowo omawiany podczas jego prezentacji. Istnieje również możliwość przedłużenia lub skrócenia trwającego zlecenia, jednak w takim przypadku dobrą praktyką jest, by opiekunka lub opiekun przekazał taką informację odpowiednio wcześnie, a także przebywał w miejscu realizacji zlecenia do momentu przyjazdu kolejnego opiekuna, tak by zagwarantowana została nieprzerwana opieka nad podopiecznym.

Czy przysługuje mi urlop?

Czy przysługuje mi urlop?

Nie. Samodzielni przedsiębiorcy są zleceniobiorcami, którzy planują swój grafik w sposób całkowicie niezależny. Decydując jakie zlecenia przyjąć, zleceniobiorca dowolnie kształtuje przerwy pomiędzy zleceniami.

Jaką umowę muszę podpisać?

Jaką umowę muszę podpisać?

W przypadku własnej działalności gospodarczej pierwszą umową jest umowa franczyzy podpisywana przez opiekuna (od tej chwili franczyzobiorcę) z Hausengel (od tej chwili franczyzodawcę). Następnie, dla każdego zlecenia, sygnowana jest odrębna umowa, która zawierana jest pomiędzy opiekunem (tu zleceniobiorcą), a osobą wymagającą opieki, jej opiekunem prawnym lub najbliższymi (tu zleceniodawcami).

Co należało będzie do moich obowiązków?

Co należało będzie do moich obowiązków?

Głównym obowiązkiem jest opieka nad potrzebującą pomocy osobą starszą lub chorą. Jest to jednak równoznaczne z utrzymaniem w należytym porządku gospodarstwa domowego, które opiekun zamieszkuje wspólnie z podopiecznym. Szczegółowy zakres obowiązków omawiany jest przy tym podczas prezentacji każdego ze zleceń. Jest on również elementem każdej umowy o świadczeni usług opiekuńczych.

Kto zwróci mi koszty podróży?

Kto zwróci mi koszty podróży?

Koszty podróży omawiane są przy każdym zleceniu i są one zwracane we wcześniej ustalonych terminach. Koszty podróży zwraca zleceniodawca.

W jakich szkoleniach i kursach Akademii Hausengel mogę wziąć udział?

W jakich szkoleniach i kursach Akademii Hausengel mogę wziąć udział?

Każdy z franczyzobiorców Hausengel uczestniczy przede wszystkim w kursie dotyczącym niezbędnej, podstawowej wiedzy z zakresu opieki i pielęgniarstwa. Elementami obowiązkowego kursu są m.in. takie tematy jak: pierwsza pomoc, właściwe rozpoznanie chorób, podstawowe elementy opieki czy komunikacja w opiece. W skład kursu wchodzą również zagadnienia podstaw przedsiębiorczości, które stanowią bazę wiedzy dotyczącą prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług opieki w systemie franczyzowym.