<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Podatki i ubezpieczenia

Prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech i osiągając z tego tytułu dochody należy je rozliczyć. Hausengel zapewnia swoim opiekunkom kompleksową opiekę, która oznacza między innymi poprowadzenie w imieniu opiekunki rozliczenia podatkowego. Już nie trzeba się zastanawiać, jakie dokumenty, w jakim terminie i do jakiego urzędu złożyć. Hausengel informuje o wszystkich wymganaych do rozliczenia dokumentach i składa je we właściwych urzędach. Rozliczenie podatkowe, które przeprowadzamy w ramach umowy z Hausengel obejmuje przygotowanie i złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. W dekalracji wykazywane są:

  • dochody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością 
  • przychody z Polski i zagranicy (np. umowa o pracę, renta, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych) 
  • dochody z Polski i zagranicy (np. dochód z samodzielnej działalności, dochód z majątku, dochód z wynajmu)

Podatki w Niemczech

Wykonując pracę na terenie Niemiec w ramach prowadzonej niemieckiej działalności gospodarczej, mają Państwo obowiązek rozliczenia podtkowego w niemieckim urzędzie skarbowym. W rozliczeniu wykazujemy wszystkie dochody osiągnięte w krajach Unii Europejskiej. Nawet jeśli nie osiągnęliśmy w danym roku żadnych dochodów z zarejestrowanej działalności, należy złożyć zerowe zeznanie podatkowe, w którym poinformujemy o tym urząd. Niezłożenie zeznania w terminie wiąże się  nieprzyjemnymi konsekwencjami. Termin złożenia deklaracji za poprzedni rok podatkowy to 31 lipca. Nasi specjaliści z działu podatkowego dopilnują, aby odpowiednie dokumenty trafiły do niemieckiego urzędu na czas. Po złożeniu deklaracji, niemiecki urząd wystawi decyzję podatkową, w której przedstawi wysokość podatku i sposób jego wyliczenia.

Wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego zmienia się co roku. W roku 2021 kwota zwolniona z opodatkowania wynosiła - 9744 euro, natomiast w roku 2022 została ona początkowo ustalona na 9984 euro. 20 maja 2022 Bundesrat uchwalił jednak ustawę z mocą wsteczną, która przewiduje m.in. podniesienie kwoty zwolnionej z podatku z 9984 do 10347 euro od 1 stycznia 2022 roku. Na rok 2023 została ona podniesiona o 561 euro do 10 908 euro. Na rok 2024 zaplanowano kolejny wzrost o 696 euro do 11 604 euro. Z kolei granica podatku obrotowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność Gewerbe, obowiązująca od roku 2020, to 22000 euro brutto.

Rozliczenie w Polsce

Polska i Niemcy zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce oznacza to, że opodatkowane są jedynie dochody osiągnięte w danym kraju, jeśli łączna suma wszystkich dochodów przekroczy kwotę wolną od podatku. Osiągając dochody zagraniczne (w tym uzyskane z niemieckiej Gewerbe), należy wykazać je na formularzu PIT/ZG, jeśli rozliczają się Państwo również w polskim urzędzie skarbowym. Rozliczenia w Polsce należy dokonać we własnym zakresie. Jest ono przeprowadzane niezależnie od rozliczenia z niemieckim urzędem. 


Franczyzobiorcy Hausengel mają możliwość konsultacji z naszymi specjalistami w zakresie podatków. Otrzymują spersonalizowaną bezpłatną poradę.

Ubezpieczenia

Opiekunki współpracujące z Hausengel są również objęte pakietem ubezpieczeń. Wszystkie nasze opiekunki, przebywające na terenie Niemiec podczas zlecenia są ubezpieczone w formalnie wymaganym zakresie. Pakiet franczyzowy obejmuje następujące ubezpieczenia:

  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie to obejmuje nagłe wypadki i leczenie ostrych zachorowań (np. bóle zębów, złamania), ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych, jak i już rozpoznanych schorzeń, ani terapii profilaktycznych 
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – chroni ubezpieczonego przed poniesieniem wydatków na pokrycie szkody majątkowej wyrządzonej osobie trzeciej, powstałej w czasie i w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie przewiduje udział własny w wysokości do 100€. Zwrotowi podlega wartość rzeczywista danej szkody.
  • Ubezpieczenie w branżowym towarzystwie ubezpieczeniowym służby zdrowia i opieki społecznej  (BGW) – jest to obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe dla wszystkich samodzielnych opiekunów, działających na terenie Niemiec w niepaństwowych strukturach opiekuńczych. Ubezpieczenie BGW obejmuje wypadki przy pracy związane z ubezpieczoną czynnością i choroby zawodowe, które w związku z nią wystąpiły. Ubezpieczenie zapewnia w takich przypadkach optymalne leczenie i odszkodowanie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi ubeczpieczeniami prywatnymi, prosimy o kontakt z osobistym koordynatorem. Chętnie doradzimy Państwo w kwestii dodatkowego ubezpieczenia w Polsce i przedstawimy dostępne możliwości.