<
Schliessen
Schliessen

Jaki poziom znajomości języka niemieckiego jest wymagany od opiekunki?

Opieka domowa nad niemieckimi seniorami to popularne i dochodowe zajęcie dla osób chcących podjąć pracę za granicą. Za tę samą pracę, co w Polsce, można zarabiać w euro, co oznacza płacę kilkukrotnie wyższą niż w kraju. To trudny zawód wymagający dużej dawki empatii, cierpliwości i wyrozumiałości, ale też dobrej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Opiekunowie seniora pomagają starszym, niesamodzielnym, często schorowanym osobom w codziennym funkcjonowaniu. Zależnie od stopnia niesamodzielności podopiecznego, różne będą zadania opiekuna.

 Jednym z wymagań, jakie trzeba spełnić, by otrzymać pracę w charakterze opiekuna seniora, jest znajomość języka niemieckiego.

Dlaczego warto znać język niemiecki, pracując w opiece?

Każdy wyjazd do pracy za granicę rodzi pytania: czy sobie tam poradzę? Czy uda mi się porozumieć? Czy ktoś mnie nie oszuka? Znajomość języka obcego redukuje nasz stres, sprawia, że czujemy się bardziej pewni siebie, daje większe poczucie bezpieczeństwa, niezależności i samodzielności. Pozwala opiekunom na swobodną komunikację z podopiecznym i jego rodziną, co wzbudza zaufanie i buduje lepsze relacje pomiędzy stronami. Opiekunowie ponoszą przecież ogromną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych. Znając język niemiecki w stopniu komunikatywnym, jesteśmy w stanie sami rozwiązać różnego rodzaju problemy, poprosić o pomoc lub udzielić tej pomocy podopiecznemu, jeśli będzie to konieczne. Wielokrotnie opiekunki korzystają z opieki lekarskiej w Niemczech we własnej sprawie. Warto zatem posiadać już pewne umiejętności, aby radzić sobie także w takich sytuacjach.  Osoby z komunikatywną znajomością języka niemieckiego mają często większe szanse na otrzymanie bardziej lukratywnych i lepiej opłacanych zleceń. Akademia Hausengel od lat promuje własne, darmowe programy edukacyjne, jak i zachęca swoich franczyzobiorców do rozwijania i poszerzania kompetencji, i umiejętności zawodowych. Wiemy, że dobrze wykwalifikowana opiekunka, to wysoka jakość opieki, ale także lepsze warunki i możliwości dla niej samej. Każda ze stron zyskuje.

Język niemiecki – poziomy biegłości językowej

Niezależnie od zakresu obowiązków opiekunki seniora, powinna ona umieć komunikować się po niemiecku. Najlepiej na poziomie minimum B1.

Najczęściej stosowaną klasyfikacją poziomów biegłości językowej jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w którym wyróżniamy następujące poziomy:

A1 – początkowy/początkujący

Osoba na poziomie początkującym:

 • rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego
 • formułuje pytania i odpowiedzi z zakresu życia prywatnego dotyczące np. miejsca zamieszkania, znajomych
 • potrafi przedstawić siebie i innych
 • prowadzi prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i zrozumiale

A2 – podstawowy/przed średniozaawansowanym

Osoba na poziomie podstawowym:

 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia czy pracy
 • potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych wymagających jedynie wymiany zdań na tematy znane i typowe
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

B1 – niższy średniozaawansowany

Osoba na poziomie średniozaawansowanym niższym:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, typowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń w pracy, szkole czy w kontekście czasu wolnego
 • potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują
 • opisuje doświadczenia, zdarzenia, zamiary, krótko uzasadniając swoje opinie i plany

B2 – wyższy średniozaawansowany:

Osoba na poziomie średniozaawansowanym wyższym:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu swojej specjalności
 • potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne
 • potrafi wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

 

C1 – zaawansowany:

Osoba na poziomie zaawansowanym:

 • rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania
 • swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
 • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe i dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne

C2 – biegły/profesjonalny:

Osoba na poziomie biegłym:

 • może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
 • potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
 • potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?

 • Najważniejsza w nauce języka obcego jest motywacja i systematyczność.
 • Agencje oferują opiekunkom możliwość bezpłatnego podnoszenia swoich kompetenecji językowych – warto skorzystać z takiej oferty! Hausengel oferuje zwrot kosztów ukończonego kursu języka niemieckiego do określonej kwoty oraz darmowe lekcje na językowej grupie na Facebooku Hausengel: Praktyczny niemiecki dla opiekunek.
 • W internecie można znaleźć mnóstwo darmowych materiałów do nauki niemieckiego.
 • Aplikacje do nauki języka niemieckiego na komórkę pozwolą nam uczyć się wszędzie i o każdej porze.
 • Kursy językowe online lub stacjonarne są dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują nadzoru i konsultacji nauczyciela.