<
Schliessen
Schliessen

21 września - Światowy Dzień Choroby Alzheimera

21 września obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Został on zainicjowany w 1994 roku i jest obchodzony w 60 krajach. Tym samym wrzesień stał się miesiącem, w którym intensywnie na całym świecie podejmowane są różne działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat sytuacji osób cierpiących na Alzheimera. W Polsce koordynatorem ruchu alzheimerowskiego jest Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, w Polsce około 300 000 osób żyje z tą chorobą. Póki co nieznane są przyczyny wywołujące tę chorobę ani nie ma skutecznego leku na nią, jednak dostępne są różne formy wsparcia dla osób cierpiących na Alzheimera oraz ich opiekunów.

Choroba Alzheimera polega na utracie lub zaburzeniu tzw. wyższych czynności mózgowych, jak pamięć, orientacja czasowa i przestrzenna, mowa, rozumienie, ocena sytuacji czy liczenie. Skutkiem jest nieodwracalna utrata komórek nerwowych w mózgu. Może rozwijać się bezobjawowo nawet przez 10 lat, zanim pojawią się symptomy, które pozwalają na postawienie prawidłowej diagnozy.

W chorobie Alzheimera wyróżnia się trzy fazy. Pierwsza faza (łagodna) trwa od dwóch do czterech lat. U osoby chorej rozpoczynają się kłopoty z orientacją w nowych miejscach, pamięcią i przyswajaniem nowych informacji. Druga faza trwa od 2 do 12 lat. Pojawiają się coraz większe kłopoty z pamięcią, chory zapomina imion dzieci, robi się zdystansowany,  zwiększa się dezorientacja w czasie i przestrzeni. Trzecia faza trwa od roku do trzech lat i jest dla rodziny najtrudniejsza. Kontakt z chorą osobą jest znacznie ograniczony, komunikacja ogranicza się jedynie do pojedynczych słów, a chory nie rozpoznaje swoich bliskich. Wtedy też nasilają się trudności w kontrolowaniu czynności fizjologicznych. Taka osoba najczęściej wymaga 24-godzinnej opieki.

Aby podjąć odpowiednie działania, które ułatwią funkcjonowanie osobie dotkniętej chorobą Alzheimera i jej bliskim, istotna jest w miarę wczesna diagnoza. Akademia Hausengel oferuje swoim franczyzobiorcom bezpłatne kursy dotyczące opieki nad osobami starszymi i chorymi w domowym otoczeniu. Można znaleźć tam między innymi rozdział poświęcony chorobie Alzheimera z informacjami, jakie są objawy choroby, jak ona przebiega i jak należy postępować, a czego unikać w kontakcie z osobą chorą.

Poniżej przedstawiamy kilka pomocnych wskazówek, jak opiekować się krewnym z chorobą Alzheimera, ale aby uzyskać szerszy zakres wiedzy na temat tej choroby oraz innych schorzeń zachęcamy do skorzystania z kursu w Akademii Hausengel.

  • Dbaj o zdrowy styl życia swój i pacjenta: zdrowe odżywianie, ćwiczenia i spacery na świeżym powietrzu pomagają spowolnić postęp choroby.
  • Zachęcaj ludzi do komunikacji – stała komunikacja z przyjaciółmi lub krewnymi jest również udowodnionym czynnikiem spowalniającym postęp choroby. Komunikuj się spokojnie, powoli.
  • Porozmawiajcie o przeszłości. Aby pozostać w kontakcie, rozmawiaj o muzyce, ludziach lub wydarzeniach z twojej młodości. Osoby z demencją często zapominają, co wydarzyło się niedawno, ale szczegóły dotyczące ich młodości zostaną zapomniane najpóźniej.
  • Uprość swoje pytania i język. Na przykład, nie zadawaj pytań otwartych lub pytań z wieloma możliwościami wyboru, kiedy o coś pytasz. Lepiej zapytać – chcesz wody czy mleka (a i później lepiej przejść do stwierdzenia – napijmy się wody). Kiedy instruujesz, jak coś zrobić, powoli podawaj instrukcje po kolei dla każdej prostej czynności.
  • Zachowaj spokój i cierpliwość, nie kłóć się.
  • Unikaj zbyt dużej stymulacji. Osoba z demencją może łatwo się zmęczyć przy dużej ilości bodźców i stać się odpowiednio drażliwa. Unikaj wielu jednoczesnych zajęć (takich jak rozmowa, gotowanie, radio i inne hałasy za oknem), zachęcaj do zajęć uspokajających – ogrodnictwa, rzemiosła, układania puzzli itp. Telewizja może być bardzo frustrująca.
  • Zapewnij bezpieczne środowisko w domu. Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie w domu, aby pomóc osobie niepełnosprawnej w poruszaniu się po pomieszczeniu.
  • Skup się na tym, co dana osoba może jeszcze zrobić, a nie na tym, czego już nie może robić.
  • Okazuj szacunek. Jest to choroba, która może dotknąć każdego. Choroba nie czyni tej osoby mniej wartościową.
  • Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Obserwowanie cierpienia bliskiej osoby, akceptowanie jej zmian, opieka nad nią i radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami jest niezwykle trudnym zadaniem, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Nie zapominaj o dbaniu o siebie. Jest to niezwykle ważne!