Dzięki temu kursowi utrwaliłam swoją wiedzę

Urszula Stefanowska

Mogę szczerze polecić wszystkim udział w oferowanym przez Hausengel kursie "Zertifizierte Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" ("Opiekunka w domowym otoczeniu"). Kurs internetowy pozwolił mi sprawdzić swoje wiadomości z zakresu opieki nad osobami starszymi w ich domowym środowisku. Utrwaliłam wiedzę związaną m.in. z transferem osób starszych i obsługą urządzeń do tego przeznaczonych. Osoby, które zaczynają pracę w roli opiekuna osób starszych, mają wspaniałą szansę, by poszerzyć swoją wiedzę.

Kurs jest bezpłatny dla osób współpracujących z Hausengel

Kazimierz Klimkiewicz
Kurs poszerza wiedzę z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi. Szeroki zakres tematyki medycznej kursu pozwala na kompleksowe poszerzenie wiedzy oraz jej usystematyzowanie.

Poznałam nowe metody leczenia i postępowania w przypadku wielu chorób

Anna Laskowska
Kurs "Zertifizierte Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" ("Opiekunka w domowym otoczeniu") jest pomocny dla osób w każdym wieku.

Dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę w opiece

Małgorzata Rusak
Po ukończeniu kursu "Zertifizierte Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" ("Opiekunka w domowym otoczeniu") moja wiedza usystematyzowała się. Kurs pozwala poznać potrzeby osób starszych.