Filozofia

Człowieczeństwo, współczucie, szacunek, miłość bliźniego, gotowość do niesienia pomocy, empatia i gospodarność - to na nich bazuje nasze podejście do opieki. Założenia te stanowią również fundament naszej codziennej pracy.

„Pomoc mieszkającym w Niemczech osobom chorym i starszym zgodnie z zasadą «opieka ambulatoryjna przed stacjonarną», to jedno z największych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem. Opieka we własnym mieszkaniu, świadczona przez niezawodnych, doświadczonych i wykwalifikowanych europejskich opiekunów, stanowi w tym względzie przyszłościowe rozwiązanie. Dążymy do tego, by zagwarantować podopiecznym prawo do pielęgnacji i opieki, której naprawdę potrzebują, a przy tym umożliwić im pozostanie w ich własnym, znanym im otoczeniu.”

Spółka Hausengel jest przedsiębiorstwem rodzinnym, którego motto to „kompleksowa opieka”. Motto to nie dotyczy jednak wyłącznie osób wymagających opieki. Jest ono również założeniem, którym kierujemy się współpracując z opiekunkami i opiekunami.

Stworzony przez nas system franczyzowy oraz model delegowania jest jasny i przejrzysty. Wszyscy współpracujący z nami opiekunowie oraz realizują przyjęte przez siebie zlecenia całkowicie legalnie, a nawet objęte są obowiązującym na terenie Niemiec ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Co ważne, Hausengel pomaga także opiekunkom oraz opiekunom w realizacji wszystkich niezbędnych formalności.


Misja firmy do pobrania