Legalne delegowanie w branży opieki

Zawsze na bieżąco z Hausengel | Wpis z dnia 08.07.2015

Niemiecka branża opieki przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit. Jest to powiązane z rosnącym popytem rynkowym, ale ma również związek z gotowością polskich usługobiorców do realizowania swoich świadczeń w Niemczech. Nie zawsze są oni jednak świadomi praw i obowiązków wynikających ze stosowanego w ich przypadku trybu delegowania, a ten nie tylko może godzić w ich interesy, ale być również niezgodny z prawem. Jakie modele oferuje rynek?

Jeżeli opiekunka świadczy pracę na podstawie jednej lub kilku umów zlecenia, to stosunek zatrudnienia nie podlega niemieckiej płacy minimalnej, ani warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej podpisywane są dwie umowy - tylko jedna z tych dwóch umów (ta zawarta w Polsce) podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku drugiej umowy zlecenie (zawarta na usługi w Niemczech) odprowadzane są wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo ekspertyza kancelarii adwokackiej Justyna Olejnik-Roszkowska z Warszawy wskazuje, że jeżeli umowa zlecenia zawiera uregulowania dotyczące czasu pracy, urlopu, wynagrodzenia za nadgodziny i tym podobnych kwestii, to nie jest ona już umową zlecenia, lecz umową o pracę, czyli klasyczną formą delegowania. Jeśli pracodawca zawrze umowę zlecenia, lecz świadczenie pracy odpowiada stosunkowi pracy, to jest to po prostu obejście przepisów prawa pracy. To z kolei powoduje jednak, że zatrudniona na podstawie takiej umowy opiekunka ma prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, tzn. może domagać się zastosowania stawki 8,50 euro brutto za każdą godzinę pracy, jak i każdą godzinę pozostawania w dyspozycji pracodawcy - oczekiwania w gotowości do świadczenia praca. Tylko czekać, aż poszkodowani zaczną dochodzić swoich roszczeń i pojawią się spektakularne pozwy dotyczące niewypłaconego wynagrodzenia za usługi świadczone w trybie 7/7 i 24/24.

Samodzielność w ramach działalności

 

Jeszcze innym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na prowadzenie własnej, jednoosobowej działalności zarejestrowanej na terenie Niemiec, tzw. Gewerbe. Do zalet takiego modelu zaliczyć można m.in. możliwość samodzielnego wyboru zleceń czy negocjowania ich stawek. Sprawia to, że opiekunowie i opiekunki stosujący ten model są bardziej elastyczni, a tym samym również atrakcyjni dla potencjalnych zleceniodawców.

Rzecz jasna jest to także całkowicie legalna forma świadczenia usług, która pozwala osobom prowadzącym działalność na pełne dostosowanie grafiku zleceń do swoich preferencji i możliwości. Co ważne, osoba prowadząca własną działalność podpisuje umowę bezpośrednio ze swoimi zleceniodawcami, co sprawia, że w modelu tym nie mamy do czynienia z pobieraniem horrendalnie wysokich prowizji za pośrednictwo. Przez to osoby te bardzo często zarabiają więcej, więc są w stanie odpowiednio zabezpieczyć swoją przyszłość.

Za wadę świadczenia usług opieki w ramach Gewerbe uznać można konieczność samodzielnej organizacji urzędowych formalności, jednak rynek odpowiedział także i na tę potrzebę.

„Osoba będąca franczyzobiorcą systemu franczyzowego Hausengel nie musi przejmować się takimi sprawami, jak rejestracja w niezbędnych urzędach czy wystawianie rachunków – wyręczamy ją w tym zakresie. Dodatkowo nasi franczyzobiorcy dysponują także niemieckim ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, by nie wspomnieć o wyjątkowo szerokiej ofercie całkowicie bezpłatnych szkoleń specjalistycznych oraz kursów języka niemieckiego, które organizowane są w całej Polsce przez Akademię Hausengel” – wyjaśnia Simon Wenz z firmy Hausengel. „Nie stosujemy kruczków prawnych i niemających pokrycia sloganów. Niezwykle ważna jest dla nas transparentność działania i komfort wszystkich zaangażowanych w proces opieki osób. Nasze motto ‘kompleksowa opieka’ dotyczy nie tylko podopiecznych, będących odbiorcami świadczeń opieki, ale i naszych franczyzobiorców, którzy współpracując z Hausengel mogą czuć się przede wszystkim bezpiecznie” – dodaje Wenz.

Kontakt dla prasy 

Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo zapisać się do
naszego newslettera prasowego:
PAULINA WITOMSKA
Tel. 0048 695-850-770
E-mail: Paulina.Witomska@hausengel.pl