10 środków ochronnych wdrożonych przez Hausengel w celu ochrony przez koronawirusem

Dla bezpiecznej współpracy opiekunek i rodzin

 1. W trosce o bezpieczeństwo opiekunek i podopiecznych oferujemy pomoc w oragnizacji bezpiecznej podróży na miejsce zlecenia i powrocie do kraju, zachowując reżim sanitarny i oferując niezbędne środki ochrony.
 2. Wspieramy współpracujących z nami opiekunów seniora, a także opiekunów medycznych w rejestracji na szczepienie ochronne przeciw Covid-19, aby zapewnić im jeszcze większe bezpieczeństwo.
 3. Hausengel wdrożył w obrębie swojego systemu franczyzowego oraz sieci służby ambulatoryjnej Pflegedienst ścisłe zasady przestrzegania higieny i środki ochronne zgodne z ustawowymi przepisami.
 4. Wszystkie opiekunki współpracujące z Hausengel są regularnie informowane i szkolone (w ich językach ojczystych – w tym również po polsku) z następujących tematów: 
  • Informacje dotyczące podróżowanie do Niemiec i wynikające z nich obowiązki, np. kwarantanna
  • Środki zapobiegawcze w celu ochrony przed infekcjami wirusowymi
  • Prawidłowe stosowanie masek ochronnych
  • Odpowiedzialne zachowanie w codziennej opiece domowej
  • Odpowiedzialne zachowanie przy podejrzeniu zakażenia
  • Ogólne zalecenia i rozporządzenia
  • Aktualne informacje z Instytutu Roberta Kocha, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Światowej Organizacji Zdrowia
 1. Wszystkie opiekunki współpracujące z Hausengel są wyposażane w maseczki ochronne już przed podróżą na zlecenie. Podróż odbywa się przy zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi zachowania i higieny.
 2. Decyzje o pozostałych niezbędnych środkach, np. testach na koronawirusa w kraju ojczystym (przed wyjazdem na zlecenie) są podejmowane w porozumieniu z opiekunkami.
 3. W sytuacjach awaryjnych jesteśmy dostępni dla naszych franczyzobiorców telefonicznie 24 godziny na dobę. Nasze opiekunki mają do dyspozycji kilka kanałów komunikacji z nami, w tym WhatsApp.
 4. Na życzenie rodziny, Hausengel wspiera również w kontaktach z urzędami i instytucjami takimi jak np. Gesundheitsamt.
 5. Wszystkie opiekunki współpracujące z Hausengel podlegają ochronie ubezpieczeniowej, która pokrywa również zakażenie koronawirusem.
 6. Na życzenie zleceniodawcy Hausengel udziela dodatkowego wsparcia i pośredniczy w kwestii pisemnych ustaleń pomiędzy stronami umowy.
Aktualności dotyczące koronawirusa
Informacje dla opiekunek i opiekunów
Dalsze wiadomości

Zmiana przepisów w Niemczech od 30.05.2021 – testy na COVID 19 nie będą już potrzebne

Polska przestaje być uznawana przez Niemcy za kraj wysokiego ryzyka pandemicznego. Testy przed przyjazdem z Polski oraz obowiązek kwarantanny od 30.05.2021 nie będą konieczne.

W niedzielę 30 maja...

Szczepienia dla opiekunów na terenie Niemiec

Zarówno w Polsce jak i w Niemczech jednymi z pierwszych grup, którym zaoferowano szczepienia przeciw Covid-19 były i są osoby starsze lub ciężko chore. Ostatnio wprowadzono jednak w Niemczech rozporzą...

Polska uznana przez Niemcy jako kraj wysokiego ryzyka

Pandemia nie odpuszcza. W Polsce ponownie lawinowo rośnie liczba zakażonych koronawirusem, dlatego niemiecki rząd zaliczył Polskę do rejonów wysokiego ryzyka. Co to oznacza dla naszych opiekunów?...

Merkblatt und Aussteigekarte im Zusammenhang mit dem Coronavirus


Zasady postępowania dla osób wjeżdżających do Niemiec w związku z koronawirusem SARS-CoV-2/COVID-19

Stan na 16 stycznia 2021 r.

Osoby wjeżdżające do Niemiec podlegają obowiązkowi cyfrowej deklaracji wjazdu, obowiązkowi przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa i muszą zastosować się do regulacji dotyczących kwarantanny w kraju związkowym, do którego się udają. Planując podróż do Niemiec, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeżeli przybywają Państwo z zagranicy do Republiki Federalnej Niemiec drogą lądową, morską lub powietrzną, a wcześniej przebywali Państwo w ciągu 10 dni przed terminem wjazdu do Niemiec w strefie ryzyka, muszą Państwo najpóźniej w ciągu 48 godzin po wjeździe być w stanie przedłożyć wynik testu i udostępnić go właściwym urzędom, jeśli zostaną Państwo o to poproszeni w ciągu 10 dni po wjeździe na teren Niemiec. Może to być oczywiście wynik testu wykonanego na nie więcej niż 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Odpowiednimi dokumentami będą zaświadczenie lekarskie lub wynik testu stwierdzający brak infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Obszar ryzyka to stan lub region poza Republiką Federalną Niemiec, w przypadku którego istnieje zwiększone ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w momencie wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec. Instytut Roberta Kocha na bieżąco aktualizuje listę obszarów ryzyka pod linkiem: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
 • Podany obowiązek ma zastosowanie na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 zd. 2 ustawy o ochronie przed zakażeniami. Naruszenia mogą być ścigane jako wykroczenie administracyjne i podlegać karze grzywny do 25 000 euro.
 • Są Państwo również zobowiązani do wypełnienia formularza lokalizacji podróżnych i wskazania w nim dokładnego adresu, pod którym będą Państwo przebywać w Niemczech. Formularz lokalizacji podróżnych w wielu wersjach językowych, w tym w języku polskim, można znaleźć TUTAJ. W pełni wypełniony formularz należy przekazać przewoźnikowi. W przypadku podróży samolotem spoza strefy Schengen formularze pobierane są podczas kontroli wjazdowej przez organ odpowiedzialny za policyjną kontrolę ruchu granicznego, którym jest zwykle Policja Federalna. Służymy pomocą w wypełnieniu wymaganych dokumentów.

 

Od 30 maja Polska została skreślona z listy krajów uważanych przez RKI za strefy podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem.

 • Jeżeli podróżują Państwo do Niemiec z regionu zakwalifikowanego jako obszar bardzo wysokiego ryzyka zakażeniem (Hochrisikogebiet) lub z regionu, gdzie występują mutacje wirusa, muszą Państwo wykonać test jedynie przed wjazdem. Testu nie wykonuje się wtedy po wjeździe, ponieważ mogą Państwo zostać poproszeni o przedstawienie jego wyniku przez uprawnione urzędy i służbę graniczną. Jeżlei korzystają Państwo z usług przewoźnika autokarowego, lotniczego, kolejowego itd., są Państwo zobowiązani do przedłożenia mu wyniku testu jeszcze przed wyjazdem. Informacje o krajach zakwalifikowanych przez Instytut Roberta Kocha do wyżej wymienionych obszarów znajdą Państwo na stronie https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html Negatywny wynik testu, nie starszy niż 48 godzin przed wjazdem na teren Niemiec, należy mieć przy sobie podczas całej podróży, aby móc go w razie konieczności przedłożyć.
 • Wjazd do Niemiec z obszarów, na których występują mutacje koronawirusa jest mocno ograniczony, ale opiekunowie, jako grupa ważna dla niemieckiego systemu opieki zdrowotnej, może wjechać na teren Niemiec, jesli spełnia określone kryteria. W tych przypadkach należy przedłożyć negatywny wynik testu jeszcze przed wyjazdem. Należy wtedy również wypełnić cyfrową deklarację wjazdu oraz wykazać rodzaj działalności wykonywanej w Niemczech oraz okres jej trwania (dokumentem poświadczającym powyższe będzie umowa o świadczenie usług opiekuńczych z niemieckim zleceniodawcą). Od 17 lutego od godziny 0:00 osoby podróżujące w celach zawodowych potrzebują również zaświadczenia urzędowego z miejscowości, w której siedzibę ma pracodawca. Obszarami mutacji koronawirusa są obecnie Czechy, austriacki kraj związkowy Tyrol oraz Słowacja. Podróż tranzytem przez Austrię (bez przystanków (jest nadal możliwa. Należy liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami na granicach. 

 • Obowiązek kwarantanny jest regulowany przez poszczególne kraje związkowe. Prosimy o zasięgnięcie informacji na stronie kraju związkowego, do którego się Państwo wybierają, jak dokładnie wyglądają przepisy na jego terenie. W wielu przypadkach opiekunowie nie podlegają obowiązkowej kwarantannie, ponieważ muszą wykonać test przed wyjazdem i wjeżdźają na teren Niemiec jedynie z jego negatywnym wynikiem lub są zobowiązani wykonać go w ciągu 48 godzin po przyjeździe.

 • Nawet jeśli wynik testu jest negatywny, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego skontaktowania się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli w ciągu 14 dni od wjazdu do kraju pojawią się typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (duszność, kaszel, gorączka, utrata węchu lub smaku).

Informacja odpowiada stanowi informacyjnemu z dnia 13 stycznia 2021 r. Codziennie mogą następować zmiany. Najnowsze informacje dotyczące podróży można znaleźć na stronach internetowych polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Źródło: oficjalna strona internetowa niemieckiego Ministerstwa Zdrowia 

Co należy wiedzieć przed wyjazdem - zestaw informacji dla opiekunów

Środki zapobiegawcze w celu ochrony przed infekcjami wirusowymi

Koronawirus i  jego rozprzestrzenianie się to obecnie najbardziej popularny w mediach temat. Także i my chcielibyśmy uwrażliwić wszystkich na kwestie z nim związane. Warto wdrożyć działania odpowiednie do sytuacji, aby uchronić się przed infekcjami. Zalecamy, aby zachować ostrożność i zawsze przestrzegać kilku podstawowych zasad higieny:

Myj ręce i trzymaj je z dala od twarzy

Wirusy są często przenoszone przez dłonie (na przykład podczas uścisku dłoni). Kiedy patogeny wchodzą w kontakt z oczami, nosem i ustami, dostają się do błon śluzowych, w wyniku czego wirus może się rozprzestrzeniać. Dlatego częste i dokładne mycie rąk zapewnia ochronę przed infekcjami wirusowymi. Ręce należy dokładnie myć mydłem przez około 30 sekund, nawet między palcami. Powinieneś także unikać dotykania twarzy, szczególnie okolic oczu, nosa i ust.

Kaszel i kichanie

Nie należy kaszleć i kichać w dłonie, lecz w chusteczkę lub zgięcie ramienia. Zachowanie higieny dłoni jest niezwykle ważne dla ochrony przed wirusami. Podczas kaszlu i kichania należy również zachować odpowiednią odległość od osób postronnych. Zużyte papierowe chusteczki należy natychmiast wyrzucić, a następnie umyć ręce.

Obserwuj objawy i pozostań w domu w przypadku choroby

Początkowymi oznakami choroby wirusowej są nagle rosnąca gorączka, złe samopoczucie, kaszel i bóle mięśni. Jeśli wystąpią te objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Aby zadbać o własne zdrowie i nie zarażać wirusami innych ludzi, należy zawsze leczyć się w domu. W miarę możliwości należy unikać bliskiego kontaktu z członkami rodziny i innymi osobami w celu ochrony ich przed infekcją wirusową.

Regularnie wietrz zamknięte pomieszczenia

Aby zmniejszyć liczbę wirusów w zamkniętych pomieszczeniach, należy je wietrzyć kilka razy dziennie, każdorazowo przez dziesięć minut. Częste wietrzenie pomieszczeń zwiększy wilgotność powietrza wewnątrz, co z kolei zapobiega wysychaniu błon śluzowych, które w takim stanie są bardziej podatne na infekcje.

Środki ostrożności i zapobieganie COVID-19

Poniższe video obrazuje środki ostrożności i działania zapobiegawcze przeciwko koronawirusowi.

Wskazówki dotyczące stosowania masek ochronnych

Od 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono w Niemczech wymóg zakrywania części twarzy w miejscach publicznych. W tym celu można używać maseczek specjalistycznych, maseczek szytych samodzielnie, szalików lub innego kawałka materiału zakrywającego usta i nos. Konsekwentne przestrzeganie zalecanych zasad higieny jest nadal najskuteczniejszą ochroną przed potencjalną infekcją. Istnieją różne rodzaje masek ochronnych.

Od 20 stycznia 2021 r. obowiązuje w Niemczech w sklepach i komunikacji miejskiej obowiązek noszenia maseczek medycznych (np. FFP2, FFP3).

Prawidłowe używanie maseczki ochronnej

Maseczki medyczne do ochrony jamy ustnej i nosa (MMN), tzw. maseczki operacyjne, chirurgiczne (OP): Są one stosowane głównie w medycynie, np. w gabinetach lekarskich, klinikach lub w pielęgniarstwie. Mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się drobinek śliny przez użytkownika i służą przede wszystkim do ochrony drugiej osoby (ochrona zewnętrzna). 

Półmaseczki przeciwpyłowe z filtrem (maseczki na twarz, maski FFP): Posiadają filtr przeciw zanieczyszczeniom mikrobiologicznym. Są one stosowane głównie w obszarach roboczych, w których w powietrzu znajdują się szkodliwe substancje. Maski zapobiegają wirusom i mogą chronić użytkownika przed infekcją (ochrona samego siebie). Istnieją trzy poziomy ochrony masek FFP. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Instytut Roberta Kocha (RKI) zalecają co najmniej 2 poziom ochrony.

Maseczki zakrywające usta i nos wykonane samodzielnie: są to np. maseczki wykonane samodzielnie z tkaniny. Chociaż nie stanowią one sprawdzonej funkcji ochronnej dla użytkownika, mogą, podobnie jak maski chirurgiczne, pomóc zmniejszyć ryzyko zarażenia innych ludzi poprzez zatrzymywanie kropelek, drobinek śliny wydostających się z naszej jamej ustnej (ochrona innych).

Więcej informacji na temat funkcji ochronnej różnych maseczek i środków do dezynfekcji można znaleźć np. na stronie internetowej ministerstwa zdrowia

Jak prawidłowo korzystać z maseczki:

Eine Schutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie korrekt angelegt ist. Die Maske muss gemäß der ihr beiliegenden Anleitung aufgesetzt werden. Folgendes sollten Sie zusätzlich beachten:

 • Tylko jedna osoba powinna używać tej samej maseczki.
 • Dokładnie umyj ręce przed założeniem maseczki ochronnej (myj ręce mydłem co najmniej 20 do 30 sekund. Wskazówka: dwukrotne zaśpiewanie „Happy Birthday to you” - o ile trzymasz ręce pod wodą.)
 • Podczas zakładania upewnij się, że nos i usta są zakryte pod brodą, a maseczka jest jak najbliżej krawędzi.
 • Unikaj dotykania i przesuwania maseczki ochronnej podczas noszenia.
 • Podczas zdejmowania należy unikać dotykania zewnętrznej części maseczki ochronnej, ponieważ może ona zawierać patogeny. Chwyć boczne zakładki lub sznurki i ostrożnie je rozwiąż lub odsuń.
 • Po zdjęciu dokładnie umyj ręce.

Wskazówki dotyczące przykładu zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych można znaleźć także na tej stronie internetowej.

Wskazówki dla opiekunek na zleceniu

Osoby wymagające opieki i pielęgnacji są w grupie osób, w przypadku których zalecana jest szczególna ostrożność. U osób starszych, z osłabioną odpornością i u których występują inne schorzenia, infekcje koronawirusem mogą mieć ostrzejszy przebieg. Dlatego ochrona tych osób ma dla nas najwyższy priorytet. Również wiele opiekunek Hausengel, przebywających obecnie na zleceniu w Niemczech, jest zaniepokojonych o swoje zdrowie. Mimo to zostają one na miejscu dla swoich podopiecznych. Chcielibyśmy, aby opiekunki wiedziały, że w tym trudnym czasie jesteśmy z nimi i dla nich, gwarantując im bezpieczeństwo, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Aby dostarczyć im dokładnych i sprawdzonych informacji, stworzyliśmy ten poradnik  dotyczący koronawirusa oraz ochrony ubezpieczeniowej.

 • Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie. Zachowując zalecenia odnośnie postępowania i higieny, chronią Państwo siebie i swoje otoczenie. Proszę zadbać o to, aby wszyscy odwiedzający zachowywali szczególną higienę.
 • Mogą Państwo zachęcić zleceniodawcę do tego, żeby zakupy zamawiać z dostawą do domu.  Robienie zakupów mogą przejąć na siebie także członkowie rodziny podopiecznego pod warunkiem, że kontakt przy przekazywaniu zakupów będzie ograniczony do absolutnego minimum. Można na przykład ustalić konkretne miejsce odbioru tak, żeby nie było konieczne wchodzenie do mieszkania.
 • Proszę ograniczyć kontakty z innymi do minimum: nie brać udziału w imprezach i wydarzeniach publicznych oraz unikać publicznych środków komunikacji. Jeżeli muszą Państwo wyjść, to proszę pamiętać, że od 20 stycznia 2021 obowiązuje w Niemczech w sklepach i komunikacji miejskiej obowiązek noszenia maseczek medycznych (np. FFP2, FFP3).
 • Jeśli jest to możliwe, prosimy rozważyć pozostanie na miejscu lub przedłużenie zlecenia. Pomożemy we wszystkich formalnościach. Nie podejmując ryzyka związanego z podróżą, chronią Państwo siebie i swoich najbliższych.
 • Chroniące Państwa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, OC i zdrowotne zachowują swoją ważność, jeśli zostają Państwo na zleceniu. Są Państwo objęci najlepszą ochroną ubezpieczeniową. Nagłe zachorowanie na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa, jest również objęte ubezpieczeniem.
 • W związku z obecnymi ograniczeniami w transporcie międzynarodowym, zjechanie ze zlecenia jest bardzo utrudnione. Ponadto po powrocie do kraju ojczystego, muszą się Państwo poddać przymusowej dwutygodniowej kwarantannie.
 • Proszę zachować spokój i nie wpadać w panikę. Sytuacja opieki domowej jest dla Państwa o wiele bezpieczniejsza w tym czasie niż podróżowanie.  

Prawidłowe zachowanie w przypadku podejrzenia infekcji wirusowej

 • Jeśli mieliście kontakt z zarażonymi osobami, zwróćcie się bezzwłocznie do odpowiednich służb sanitarno-epidemiolgicznych telefonicznie – nawet jeśli nie występują jeszcze żadne objawy. Odpowiednią placówkę na terenie Niemiec możecie wyszukać na stronie Instytutu Roberta Kocha: https://tools.rki.de/PLZTool/
 • Jeśli pojawią się symptomy po powrocie z regionu dotkniętego lokalną transmisją wirusa, powiadomcie telefonicznie swojego lekarza lub pogotowie, w Niemczech pod numerem 116 117. NFZ uruchomił infolinię pod numerem 800 190 590. Przekażcie lekarzowi dokładny opis występujących symptomów oraz informacje dotyczące osób, z którymi kontaktowaliście się oraz miejsc, w których doszło do takiego kontaktu.
 • Koniecznie unikajcie kontaktów z innymi osobami.
 • Ponieważ czas od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów może wynieść do 14 dni, pozostańcie w domu (ew. pracujcie zdalnie) przez ten okres przy jakimkolwiek podejrzeniu, że doszło do zarażenia.

Koniecznie i bezzwłocznie poinformujcie nas jako pracodawcę o infekcji lub jej podejrzeniu, abyśmy mogli odpowiednio zareagować!

Informacje dla opiekunek i opiekunów z Polski

Jakich informacji szukasz?
Wybierz
Jak się mogę zabezpieczyć?

Jak się mogę zabezpieczyć?

 • Podobnie jak w przypadku grypy i innych "zwykłych" przeziębień, istnieją proste środki, które możesz podjąć, aby się zabezpieczyć: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk i zachowywać co najmniej 1-2 metry odległości od innych: Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZGA) "Zapobieganie infekcjom: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny"
 • Proszę maksymalnie ograniczyć kontakty społeczne poza obowiązkami zawodowymi w zakresie opieki i pielęgniarstwa. Jeśli to możliwe, ogranicz swoje kontakty do osób z otoczenia domowego.
Co mam robić, gdy czuję się chory?

Co mam robić, gdy czuję się chory?

 • W chwili obecnej należy zachować szczególną ostrożność. Zostań w domu, gdy masz ostre dolegliwości układu oddechowego i niezwłocznie poinformuj o tym rodzinę osoby, którą się opiekujesz. Postępuj tak samo w przypadku "zwykłych" przeziębień. Jeżeli twoja praca została zorganizowana za pośrednictwem agencji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym również agencji.
Co mam zrobić, gdy mam objawy takie jak kaszel, drapanie w gardle, gorączkę, przeziębienie czy biegunkę?

Co mam zrobić, gdy mam objawy takie jak kaszel, drapanie w gardle, gorączkę, przeziębienie czy biegunkę?

 • Zgłoś się telefonicznie do gabinetu lekarskiego. Jeżeli nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, zadzwoń na ogólnokrajową niemiecką infolinię dla pacjentów pod numer 116 117. W wielu regionach funkcjonują również specjalne infolinie dot. koronawirusa - w Polsce NFZ uruchomił infolinię pod numerem 800 190 590.
 • Proszę również poinformować o swoich objawach agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.
 • Ważne: w sytuacjach nagłych, takich jak stan ostrej niewydolności oddechowej, należy zadzwonić pod numer 112. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać opiekę. Proszę poinformować swoją agencję lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz, by zorganizowali zastępstwo.
Objawy COVID-19 - co robić?
Co mam zrobić, jeżeli miałem kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie mam żadnych objawów?

Co mam zrobić, jeżeli miałem kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie mam żadnych objawów?

 • Niezwłocznie poinformuj telefonicznie urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Pracownicy urzędu omówią z tobą dalszy tryb postępowania.
 • Urząd ds. zdrowia, pod który podlegasz, jest wymieniony na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (RKI).
 • Jeżeli przebywałeś w strefie zagrożenia wyznaczonej przez Instytut Roberta Kocha lub w strefie szczególnego nasilenia choroby w Niemczech, to nawet gdy nie masz żadnych oznak choroby powinieneś unikać niepotrzebnych kontaktów i w miarę możliwości pozostać w domu. Na stronie internetowej RKI można dowiedzieć się, które regiony są wyznaczonymi strefami zagrożenia.
 • Proszę również poinformować agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.
Co mam zrobić, gdy po powrocie do ojczyzny zostanie u mnie stwierdzone zarażenie koronawirusem?

Co mam zrobić, gdy po powrocie do ojczyzny zostanie u mnie stwierdzone zarażenie koronawirusem?

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi takich przypadków, obowiązującymi w twoim kraju.
 • Poinformuj o swojej chorobie agencję, która skierowała cię do pracy lub rodzinę osoby, którą opiekowałeś się w Niemczech.
Czy mogę zarazić się od osoby, którą się opiekuję?

Czy mogę zarazić się od osoby, którą się opiekuję?

 • Zazwyczaj przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych nie jest możliwe zachowanie zalecanej odległości, która wynosi co najmniej 1-2 metry. Przy bliskim kontakcie z ludźmi zawsze istnieje ryzyko zarażenia. Proszę przestrzegać ogólnych zasad: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk. Postępuj zgodnie z 10 najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi higieny. "Zapobieganie zarażeniu: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny".
Czy granice są zamknięte dla polskich opiekunów?

Czy granice są zamknięte dla polskich opiekunów?

 • Wszyscy obywatele polscy, którzy obecnie przebywają poza granicami, mogą wrócić do Polski. Osoby takie objęte są obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Wyjazd z Polski jest możliwy w każdej chwili.

Powyższe informacje są zgodne ze stanem na dzień 25.03.2020 r. Każdego dnia mogą pojawić się zmiany. Aktualne informacje na temat podróży można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub po skontaktowaniu się ze swoim krajem ojczystym.

Źródło: oficjalna strona internetowa niemieckiego Ministerstwa Zdrowia

Dalsze informacje

Prosimy również, abyście samodzielnie zasięgali informacji z oficjalnych źródeł, które są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o koronawirus:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Aktualny stan i podstawowe informacje o wirusie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Ważne informacje, a także dokładne wytyczne dotyczące zachowania i zasad higieny: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Informacje dla podróżujących:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Informacje dla chcących wracać do Polski samolotem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-chcacych-wracac-do-polski-samolotem

Aktualne informacje po angielsku:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Tutaj znajdą Państwo 10 wskazówek dotyczących higieny do pobrania, udostępnione przez niemiecką Centralę Federalną Uświadomienia Zdrowotnego (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung).
Żródło: https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html