Środki zapobiegawcze w celu ochrony przed infekcjami wirusowymi

Koronawirus i  jego rozprzestrzenianie się to obecnie najbardziej popularny w mediach temat. Także i my chcielibyśmy uwrażliwić wszystkich na kwestie z nim związane. Warto wdrożyć działania odpowiednie do sytuacji, aby uchronić się przed infekcjami. Zalecamy, aby zachować ostrożność i zawsze przestrzegać kilku podstawowych zasad higieny:

Myj ręce i trzymaj je z dala od twarzy

Wirusy są często przenoszone przez dłonie (na przykład podczas uścisku dłoni). Kiedy patogeny wchodzą w kontakt z oczami, nosem i ustami, dostają się do błon śluzowych, w wyniku czego wirus może się rozprzestrzeniać. Dlatego częste i dokładne mycie rąk zapewnia ochronę przed infekcjami wirusowymi. Ręce należy dokładnie myć mydłem przez około 30 sekund, nawet między palcami. Powinieneś także unikać dotykania twarzy, szczególnie okolic oczu, nosa i ust.

Kaszel i kichanie

Nie należy kaszleć i kichać w dłonie, lecz w chusteczkę lub zgięcie ramienia. Zachowanie higieny dłoni jest niezwykle ważne dla ochrony przed wirusami. Podczas kaszlu i kichania należy również zachować odpowiednią odległość od osób postronnych. Zużyte papierowe chusteczki należy natychmiast wyrzucić, a następnie umyć ręce.

Obserwuj objawy i pozostań w domu w przypadku choroby

Początkowymi oznakami choroby wirusowej są nagle rosnąca gorączka, złe samopoczucie, kaszel i bóle mięśni. Jeśli wystąpią te objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Aby zadbać o własne zdrowie i nie zarażać wirusami innych ludzi, należy zawsze leczyć się w domu. W miarę możliwości należy unikać bliskiego kontaktu z członkami rodziny i innymi osobami w celu ochrony ich przed infekcją wirusową.

Regularnie wietrz zamknięte pomieszczenia

Aby zmniejszyć liczbę wirusów w zamkniętych pomieszczeniach, należy je wietrzyć kilka razy dziennie, każdorazowo przez dziesięć minut. Częste wietrzenie pomieszczeń zwiększy wilgotność powietrza wewnątrz, co z kolei zapobiega wysychaniu błon śluzowych, które w takim stanie są bardziej podatne na infekcje.

Środki ostrożności i zapobieganie COVID-19

Poniższe video obrazuje środki ostrożności i działania zapobiegawcze przeciwko koronawirusowi.

Wskazówki dla opiekunek na zleceniu

Osoby wymagające opieki i pielęgnacji są w grupie osób, w przypadku których zalecana jest szczególna ostrożność. U osób starszych, z osłabioną odpornością i u których występują inne schorzenia, infekcje koronawirusem mogą mieć ostrzejszy przebieg. Dlatego ochrona tych osób ma dla nas najwyższy priorytet. Również wiele opiekunek Hausengel, przebywających obecnie na zleceniu w Niemczech, jest zaniepokojonych o swoje zdrowie. Mimo to zostają one na miejscu dla swoich podopiecznych. Chcielibyśmy, aby opiekunki wiedziały, że w tym trudnym czasie jesteśmy z nimi i dla nich, gwarantując im bezpieczeństwo, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Aby dostarczyć im dokładnych i sprawdzonych informacji, stworzyliśmy ten poradnik  dotyczący koronawirusa oraz ochrony ubezpieczeniowej.

 • Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie. Zachowując zalecenia odnośnie postępowania i higieny, chronią Państwo siebie i swoje otoczenie. Proszę zadbać o to, aby wszyscy odwiedzający zachowywali szczególną higienę.
 • Mogą Państwo zachęcić zleceniodawcę do tego, żeby zakupy zamawiać z dostawą do domu.  Robienie zakupów mogą przejąć na siebie także członkowie rodziny podopiecznego pod warunkiem, że kontakt przy przekazywaniu zakupów będzie ograniczony do absolutnego minimum. Można na przykład ustalić konkretne miejsce odbioru tak, żeby nie było konieczne wchodzenie do mieszkania.
 • Proszę ograniczyć kontakty z innymi do minimum: nie brać udziału w imprezach i wydarzeniach publicznych oraz unikać publicznych środków komunikacji.
 • Jeśli jest to możliwe, prosimy rozważyć pozostanie na miejscu lub przedłużenie zlecenia. Pomożemy we wszystkich formalnościach. Nie podejmując ryzyka związanego z podróżą, chronią Państwo siebie i swoich najbliższych.
 • hroniące Państwa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, OC i zdrowotne zachowują swoją ważność, jeśli zostają Państwo na zleceniu. Są Państwo objęci najlepszą ochroną ubezpieczeniową. Nagłe zachorowanie na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa, jest również objęte ubezpieczeniem.
 • W związku z obecnymi ograniczeniami w transporcie międzynarodowym, zjechanie ze zlecenia jest bardzo utrudnione. Ponadto po powrocie do kraju ojczystego, muszą się Państwo poddać przymusowej dwutygodniowej kwarantannie.
 • Proszę zachować spokój i nie wpadać w panikę. Sytuacja opieki domowej jest dla Państwa o wiele bezpieczniejsza w tym czasie niż podróżowanie.  

Prawidłowe zachowanie w przypadku podejrzenia infekcji wirusowej

 • Jeśli mieliście kontakt z zarażonymi osobami, zwróćcie się bezzwłocznie do odpowiednich służb sanitarno-epidemiolgicznych telefonicznie – nawet jeśli nie występują jeszcze żadne objawy. Odpowiednią placówkę na terenie Niemiec możecie wyszukać na stronie Instytutu Roberta Kocha: https://tools.rki.de/PLZTool/
 • Jeśli pojawią się symptomy po powrocie z regionu dotkniętego lokalną transmisją wirusa, powiadomcie telefonicznie swojego lekarza lub pogotowie, w Niemczech pod numerem 116 117. NFZ uruchomił infolinię pod numerem 800 190 590. Przekażcie lekarzowi dokładny opis występujących symptomów oraz informacje dotyczące osób, z którymi kontaktowaliście się oraz miejsc, w których doszło do takiego kontaktu.
 • Koniecznie unikajcie kontaktów z innymi osobami.
 • Ponieważ czas od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów może wynieść do 14 dni, pozostańcie w domu (ew. pracujcie zdalnie) przez ten okres przy jakimkolwiek podejrzeniu, że doszło do zarażenia.

Koniecznie i bezzwłocznie poinformujcie nas jako pracodawcę o infekcji lub jej podejrzeniu, abyśmy mogli odpowiednio zareagować!

Informacje dla opiekunek i opiekunów z Polski

Jakich informacji szukasz?
Wybierz
Jak się mogę zabezpieczyć?

Jak się mogę zabezpieczyć?

 • Podobnie jak w przypadku grypy i innych "zwykłych" przeziębień, istnieją proste środki, które możesz podjąć, aby się zabezpieczyć: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk i zachowywać co najmniej 1-2 metry odległości od innych: Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZGA) "Zapobieganie infekcjom: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny"
 • Proszę maksymalnie ograniczyć kontakty społeczne poza obowiązkami zawodowymi w zakresie opieki i pielęgniarstwa. Jeśli to możliwe, ogranicz swoje kontakty do osób z otoczenia domowego.
Co mam robić, gdy czuję się chory?

Co mam robić, gdy czuję się chory?

 • W chwili obecnej należy zachować szczególną ostrożność. Zostań w domu, gdy masz ostre dolegliwości układu oddechowego i niezwłocznie poinformuj o tym rodzinę osoby, którą się opiekujesz. Postępuj tak samo w przypadku "zwykłych" przeziębień. Jeżeli twoja praca została zorganizowana za pośrednictwem agencji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym również agencji.
Co mam zrobić, gdy mam objawy takie jak kaszel, drapanie w gardle, gorączkę, przeziębienie czy biegunkę?

Co mam zrobić, gdy mam objawy takie jak kaszel, drapanie w gardle, gorączkę, przeziębienie czy biegunkę?

 • Zgłoś się telefonicznie do gabinetu lekarskiego. Jeżeli nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, zadzwoń na ogólnokrajową niemiecką infolinię dla pacjentów pod numer 116 117. W wielu regionach funkcjonują również specjalne infolinie dot. koronawirusa - w Polsce NFZ uruchomił infolinię pod numerem 800 190 590.
 • Proszę również poinformować o swoich objawach agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.
 • Ważne: w sytuacjach nagłych, takich jak stan ostrej niewydolności oddechowej, należy zadzwonić pod numer 112. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać opiekę. Proszę poinformować swoją agencję lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz, by zorganizowali zastępstwo.
Objawy COVID-19 - co robić?
Co mam zrobić, jeżeli miałem kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie mam żadnych objawów?

Co mam zrobić, jeżeli miałem kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie mam żadnych objawów?

 • Niezwłocznie poinformuj telefonicznie urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Pracownicy urzędu omówią z tobą dalszy tryb postępowania.
 • Urząd ds. zdrowia, pod który podlegasz, jest wymieniony na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (RKI).
 • Jeżeli przebywałeś w strefie zagrożenia wyznaczonej przez Instytut Roberta Kocha lub w strefie szczególnego nasilenia choroby w Niemczech, to nawet gdy nie masz żadnych oznak choroby powinieneś unikać niepotrzebnych kontaktów i w miarę możliwości pozostać w domu. Na stronie internetowej RKI można dowiedzieć się, które regiony są wyznaczonymi strefami zagrożenia.
 • Proszę również poinformować agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.
Co mam zrobić, gdy po powrocie do ojczyzny zostanie u mnie stwierdzone zarażenie koronawirusem?

Co mam zrobić, gdy po powrocie do ojczyzny zostanie u mnie stwierdzone zarażenie koronawirusem?

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi takich przypadków, obowiązującymi w twoim kraju.
 • Poinformuj o swojej chorobie agencję, która skierowała cię do pracy lub rodzinę osoby, którą opiekowałeś się w Niemczech.
Czy mogę zarazić się od osoby, którą się opiekuję?

Czy mogę zarazić się od osoby, którą się opiekuję?

 • Zazwyczaj przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych nie jest możliwe zachowanie zalecanej odległości, która wynosi co najmniej 1-2 metry. Przy bliskim kontakcie z ludźmi zawsze istnieje ryzyko zarażenia. Proszę przestrzegać ogólnych zasad: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk. Postępuj zgodnie z 10 najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi higieny. "Zapobieganie zarażeniu: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny".
Czy granice są zamknięte dla polskich opiekunów?

Czy granice są zamknięte dla polskich opiekunów?

 • Wszyscy obywatele polscy, którzy obecnie przebywają poza granicami, mogą wrócić do Polski. Osoby takie objęte są obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Wyjazd z Polski jest możliwy w każdej chwili.

Powyższe informacje są zgodne ze stanem na dzień 25.03.2020 r. Każdego dnia mogą pojawić się zmiany. Aktualne informacje na temat podróży można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub po skontaktowaniu się ze swoim krajem ojczystym.

Źródło: oficjalna strona internetowa niemieckiego Ministerstwa Zdrowia

Dalsze informacje

Prosimy również, abyście samodzielnie zasięgali informacji z oficjalnych źródeł, które są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o koronawirus:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Aktualny stan i podstawowe informacje o wirusie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Ważne informacje, a także dokładne wytyczne dotyczące zachowania i zasad higieny: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Informacje dla podróżujących:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Informacje dla chcących wracać do Polski samolotem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-chcacych-wracac-do-polski-samolotem

Aktualne informacje po angielsku:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Tutaj znajdą Państwo 10 wskazówek dotyczących higieny do pobrania, udostępnione przez niemiecką Centralę Federalną Uświadomienia Zdrowotnego (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung).
Żródło: https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html