Aktualności dotyczące koronawirusa
Informacje dla opiekunek i opiekunów
Dalsze wiadomości

Ważne informacje dla wyjeżdżających do Niemiec z tzw. obszaru ryzyka

Od 1 października na całym świecie zostały wprowadzone wskazania i obostrzenia dotyczące podróżowania. Niemiecki Instytut Roberta Kocha regularnie aktualizuje dane i obszary, w których wskaźnik...

Zwiększamy środki ochrony przed koronawirusem: szybkie testy i maseczki dla opiekunów

Pandemia nie odpuszcza, ale życie toczy się dalej. Pracujemy dwa razy ciężej, aby opiekunowie mogli bezpiecznie wykonywać swoją ważną i odpowiedzialną pracę. Odpowiednia ochrona siebie i...

Ważne informacje dla osób wyjeżdżających do Niemiec

W Niemczech została wprowadzona obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób, które przyjeżdżają z terenów oznaczonych jako strefy ryzyka oraz obowiązek przedłożenia wyniku testu wykonanego na...

Merkblatt und Aussteigekarte im Zusammenhang mit dem Coronavirus


Zasady postępowania dla osób wjeżdżających do Niemiec w związku z koronawirusem SARS-CoV-2/COVID-19

Stan na 16 października 2020 r.

Planując podróż do Niemiec, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeżeli przybywają Państwo z zagranicy do Republiki Federalnej Niemiec drogą lądową, morską lub powietrzną, a wcześniej przebywali Państwo w ciągu 14 dni przed terminem wjazdu do Niemiec w strefie ryzyka, są Państwo zobowiązani – poza wyjątkami wymienionymi poniżej – niezwłocznie udać się bezpośrednio do odpowiedniego, wybranego przez siebie miejsca zakwaterowania i przebywać tam na stałe przez okres 14 dni po wjeździe (kwarantanna).
 • Obszar ryzyka to stan lub region poza Republiką Federalną Niemiec, w przypadku którego istnieje zwiększone ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w momencie wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec. Instytut Roberta Kocha na bieżąco aktualizuje listę obszarów ryzyka pod linkiem: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
 • Podany obowiązek ma zastosowanie na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 zd. 2 ustawy o ochronie przed zakażeniami. Naruszenia mogą być ścigane jako wykroczenie administracyjne i podlegać karze grzywny do 25 000 euro.

 

Od 24 października cała Polska uważana jest za strefę podwyższonego ryzyka.

 • Są Państwo również zobowiązani do wypełnienia formularza lokalizacji podróżnych i wskazania w nim dokładnego adresu, pod którym będą Państwo przebywać w Niemczech. Formularz lokalizacji podróżnych w wielu wersjach językowych, w tym w języku polskim, można znaleźć TUTAJ. W pełni wypełniony formularz należy przekazać przewoźnikowi. W przypadku podróży samolotem spoza strefy Schengen formularze pobierane są podczas kontroli wjazdowej przez organ odpowiedzialny za policyjną kontrolę ruchu granicznego, którym jest zwykle Policja Federalna. Odpowiedzialna stacja sanitarno-epidemiologiczna monitoruje przestrzeganie obowiązku kwarantanny; można ją znaleźć w Internecie pod adresem: https://tools.rki.de/plztool/

 • Jeżeli przebywali Państwo w ciągu 14 dni przed wjazdem do Niemiec w strefie ryzyka, są Państwo zobowiązani po wjeździe do przedstawienia dowodu badania na koronawirusa SARS-CoV-2 na żądanie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub innej instytucji wskazanej przez państwo. W przeciwnym razie służby porządkowe mogą zażądać wykonania takiego testu. 

 • Można również poddać się bezpłatnemu testowi w ciągu 10 dni od opuszczenia strefy ryzyka, nawet jeśli nie zostanie się o to poproszonym. W tym celu należy skontaktować się z niemiecką infolinią medyczną pod numerem 116117. 

 • W przypadku niektórych grup osób istnieją wyjątki od wymagań dotyczących kwarantanny i testów zgodnie z regulacjami danego Bundeslandu. Obejmują one osoby, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec tylko w celu tranzytu. Negatywny wynik testu może prowadzić do zniesienia kwarantanny zgodnie z przepisami poszczególnych krajów związkowych. 

 • Nawet jeśli wynik testu jest negatywny, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego skontaktowania się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli w ciągu 14 dni od wjazdu do kraju pojawią się typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (duszność, kaszel, gorączka, utrata węchu lub smaku).

Informacja odpowiada stanowi informacyjnemu z dnia 16 października 2020 r. Codziennie mogą następować zmiany. Najnowsze informacje dotyczące podróży można znaleźć na stronach internetowych polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Źródło: oficjalna strona internetowa niemieckiego Ministerstwa Zdrowia 

Co należy wiedzieć przed wyjazdem - zestaw informacji dla opiekunów

Środki zapobiegawcze w celu ochrony przed infekcjami wirusowymi

Koronawirus i  jego rozprzestrzenianie się to obecnie najbardziej popularny w mediach temat. Także i my chcielibyśmy uwrażliwić wszystkich na kwestie z nim związane. Warto wdrożyć działania odpowiednie do sytuacji, aby uchronić się przed infekcjami. Zalecamy, aby zachować ostrożność i zawsze przestrzegać kilku podstawowych zasad higieny:

Myj ręce i trzymaj je z dala od twarzy

Wirusy są często przenoszone przez dłonie (na przykład podczas uścisku dłoni). Kiedy patogeny wchodzą w kontakt z oczami, nosem i ustami, dostają się do błon śluzowych, w wyniku czego wirus może się rozprzestrzeniać. Dlatego częste i dokładne mycie rąk zapewnia ochronę przed infekcjami wirusowymi. Ręce należy dokładnie myć mydłem przez około 30 sekund, nawet między palcami. Powinieneś także unikać dotykania twarzy, szczególnie okolic oczu, nosa i ust.

Kaszel i kichanie

Nie należy kaszleć i kichać w dłonie, lecz w chusteczkę lub zgięcie ramienia. Zachowanie higieny dłoni jest niezwykle ważne dla ochrony przed wirusami. Podczas kaszlu i kichania należy również zachować odpowiednią odległość od osób postronnych. Zużyte papierowe chusteczki należy natychmiast wyrzucić, a następnie umyć ręce.

Obserwuj objawy i pozostań w domu w przypadku choroby

Początkowymi oznakami choroby wirusowej są nagle rosnąca gorączka, złe samopoczucie, kaszel i bóle mięśni. Jeśli wystąpią te objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Aby zadbać o własne zdrowie i nie zarażać wirusami innych ludzi, należy zawsze leczyć się w domu. W miarę możliwości należy unikać bliskiego kontaktu z członkami rodziny i innymi osobami w celu ochrony ich przed infekcją wirusową.

Regularnie wietrz zamknięte pomieszczenia

Aby zmniejszyć liczbę wirusów w zamkniętych pomieszczeniach, należy je wietrzyć kilka razy dziennie, każdorazowo przez dziesięć minut. Częste wietrzenie pomieszczeń zwiększy wilgotność powietrza wewnątrz, co z kolei zapobiega wysychaniu błon śluzowych, które w takim stanie są bardziej podatne na infekcje.

Środki ostrożności i zapobieganie COVID-19

Poniższe video obrazuje środki ostrożności i działania zapobiegawcze przeciwko koronawirusowi.

Wskazówki dotyczące stosowania masek ochronnych

Od 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono w Niemczech wymóg zakrywania części twarzy w miejscach publicznych. W tym celu można używać maseczek specjalistycznych, maseczek szytych samodzielnie, szalików lub innego kawałka materiału zakrywającego usta i nos. Konsekwentne przestrzeganie zalecanych zasad higieny jest nadal najskuteczniejszą ochroną przed potencjalną infekcją. Istnieją różne rodzaje masek ochronnych.

Prawidłowe używanie maseczki ochronnej

Maseczki medyczne do ochrony jamy ustnej i nosa (MMN), tzw. maseczki operacyjne, chirurgiczne (OP): Są one stosowane głównie w medycynie, np. w gabinetach lekarskich, klinikach lub w pielęgniarstwie. Mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się drobinek śliny przez użytkownika i służą przede wszystkim do ochrony drugiej osoby (ochrona zewnętrzna). 

Półmaseczki przeciwpyłowe z filtrem (maseczki na twarz, maski FFP): Posiadają filtr przeciw zanieczyszczeniom mikrobiologicznym. Są one stosowane głównie w obszarach roboczych, w których w powietrzu znajdują się szkodliwe substancje. Maski zapobiegają wirusom i mogą chronić użytkownika przed infekcją (ochrona samego siebie). Istnieją trzy poziomy ochrony masek FFP. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Instytut Roberta Kocha (RKI) zalecają co najmniej 2 poziom ochrony.

Maseczki zakrywające usta i nos wykonane samodzielnie: są to np. maseczki wykonane samodzielnie z tkaniny. Chociaż nie stanowią one sprawdzonej funkcji ochronnej dla użytkownika, mogą, podobnie jak maski chirurgiczne, pomóc zmniejszyć ryzyko zarażenia innych ludzi poprzez zatrzymywanie kropelek, drobinek śliny wydostających się z naszej jamej ustnej (ochrona innych).

Więcej informacji na temat funkcji ochronnej różnych maseczek i środków do dezynfekcji można znaleźć np. na stronie internetowej ministerstwa zdrowia

Jak prawidłowo korzystać z maseczki:

Eine Schutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie korrekt angelegt ist. Die Maske muss gemäß der ihr beiliegenden Anleitung aufgesetzt werden. Folgendes sollten Sie zusätzlich beachten:

 • Tylko jedna osoba powinna używać tej samej maseczki.
 • Dokładnie umyj ręce przed założeniem maseczki ochronnej (myj ręce mydłem co najmniej 20 do 30 sekund. Wskazówka: dwukrotne zaśpiewanie „Happy Birthday to you” - o ile trzymasz ręce pod wodą.)
 • Podczas zakładania upewnij się, że nos i usta są zakryte pod brodą, a maseczka jest jak najbliżej krawędzi.
 • Unikaj dotykania i przesuwania maseczki ochronnej podczas noszenia.
 • Podczas zdejmowania należy unikać dotykania zewnętrznej części maseczki ochronnej, ponieważ może ona zawierać patogeny. Chwyć boczne zakładki lub sznurki i ostrożnie je rozwiąż lub odsuń.
 • Po zdjęciu dokładnie umyj ręce.

Wskazówki dotyczące przykładu zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych można znaleźć także na tej stronie internetowej.

Wskazówki dla opiekunek na zleceniu

Osoby wymagające opieki i pielęgnacji są w grupie osób, w przypadku których zalecana jest szczególna ostrożność. U osób starszych, z osłabioną odpornością i u których występują inne schorzenia, infekcje koronawirusem mogą mieć ostrzejszy przebieg. Dlatego ochrona tych osób ma dla nas najwyższy priorytet. Również wiele opiekunek Hausengel, przebywających obecnie na zleceniu w Niemczech, jest zaniepokojonych o swoje zdrowie. Mimo to zostają one na miejscu dla swoich podopiecznych. Chcielibyśmy, aby opiekunki wiedziały, że w tym trudnym czasie jesteśmy z nimi i dla nich, gwarantując im bezpieczeństwo, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Aby dostarczyć im dokładnych i sprawdzonych informacji, stworzyliśmy ten poradnik  dotyczący koronawirusa oraz ochrony ubezpieczeniowej.

 • Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie. Zachowując zalecenia odnośnie postępowania i higieny, chronią Państwo siebie i swoje otoczenie. Proszę zadbać o to, aby wszyscy odwiedzający zachowywali szczególną higienę.
 • Mogą Państwo zachęcić zleceniodawcę do tego, żeby zakupy zamawiać z dostawą do domu.  Robienie zakupów mogą przejąć na siebie także członkowie rodziny podopiecznego pod warunkiem, że kontakt przy przekazywaniu zakupów będzie ograniczony do absolutnego minimum. Można na przykład ustalić konkretne miejsce odbioru tak, żeby nie było konieczne wchodzenie do mieszkania.
 • Proszę ograniczyć kontakty z innymi do minimum: nie brać udziału w imprezach i wydarzeniach publicznych oraz unikać publicznych środków komunikacji.
 • Jeśli jest to możliwe, prosimy rozważyć pozostanie na miejscu lub przedłużenie zlecenia. Pomożemy we wszystkich formalnościach. Nie podejmując ryzyka związanego z podróżą, chronią Państwo siebie i swoich najbliższych.
 • hroniące Państwa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, OC i zdrowotne zachowują swoją ważność, jeśli zostają Państwo na zleceniu. Są Państwo objęci najlepszą ochroną ubezpieczeniową. Nagłe zachorowanie na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa, jest również objęte ubezpieczeniem.
 • W związku z obecnymi ograniczeniami w transporcie międzynarodowym, zjechanie ze zlecenia jest bardzo utrudnione. Ponadto po powrocie do kraju ojczystego, muszą się Państwo poddać przymusowej dwutygodniowej kwarantannie.
 • Proszę zachować spokój i nie wpadać w panikę. Sytuacja opieki domowej jest dla Państwa o wiele bezpieczniejsza w tym czasie niż podróżowanie.  

Prawidłowe zachowanie w przypadku podejrzenia infekcji wirusowej

 • Jeśli mieliście kontakt z zarażonymi osobami, zwróćcie się bezzwłocznie do odpowiednich służb sanitarno-epidemiolgicznych telefonicznie – nawet jeśli nie występują jeszcze żadne objawy. Odpowiednią placówkę na terenie Niemiec możecie wyszukać na stronie Instytutu Roberta Kocha: https://tools.rki.de/PLZTool/
 • Jeśli pojawią się symptomy po powrocie z regionu dotkniętego lokalną transmisją wirusa, powiadomcie telefonicznie swojego lekarza lub pogotowie, w Niemczech pod numerem 116 117. NFZ uruchomił infolinię pod numerem 800 190 590. Przekażcie lekarzowi dokładny opis występujących symptomów oraz informacje dotyczące osób, z którymi kontaktowaliście się oraz miejsc, w których doszło do takiego kontaktu.
 • Koniecznie unikajcie kontaktów z innymi osobami.
 • Ponieważ czas od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów może wynieść do 14 dni, pozostańcie w domu (ew. pracujcie zdalnie) przez ten okres przy jakimkolwiek podejrzeniu, że doszło do zarażenia.

Koniecznie i bezzwłocznie poinformujcie nas jako pracodawcę o infekcji lub jej podejrzeniu, abyśmy mogli odpowiednio zareagować!

Informacje dla opiekunek i opiekunów z Polski

Jakich informacji szukasz?
Wybierz
Jak się mogę zabezpieczyć?

Jak się mogę zabezpieczyć?

 • Podobnie jak w przypadku grypy i innych "zwykłych" przeziębień, istnieją proste środki, które możesz podjąć, aby się zabezpieczyć: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk i zachowywać co najmniej 1-2 metry odległości od innych: Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZGA) "Zapobieganie infekcjom: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny"
 • Proszę maksymalnie ograniczyć kontakty społeczne poza obowiązkami zawodowymi w zakresie opieki i pielęgniarstwa. Jeśli to możliwe, ogranicz swoje kontakty do osób z otoczenia domowego.
Co mam robić, gdy czuję się chory?

Co mam robić, gdy czuję się chory?

 • W chwili obecnej należy zachować szczególną ostrożność. Zostań w domu, gdy masz ostre dolegliwości układu oddechowego i niezwłocznie poinformuj o tym rodzinę osoby, którą się opiekujesz. Postępuj tak samo w przypadku "zwykłych" przeziębień. Jeżeli twoja praca została zorganizowana za pośrednictwem agencji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym również agencji.
Co mam zrobić, gdy mam objawy takie jak kaszel, drapanie w gardle, gorączkę, przeziębienie czy biegunkę?

Co mam zrobić, gdy mam objawy takie jak kaszel, drapanie w gardle, gorączkę, przeziębienie czy biegunkę?

 • Zgłoś się telefonicznie do gabinetu lekarskiego. Jeżeli nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, zadzwoń na ogólnokrajową niemiecką infolinię dla pacjentów pod numer 116 117. W wielu regionach funkcjonują również specjalne infolinie dot. koronawirusa - w Polsce NFZ uruchomił infolinię pod numerem 800 190 590.
 • Proszę również poinformować o swoich objawach agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.
 • Ważne: w sytuacjach nagłych, takich jak stan ostrej niewydolności oddechowej, należy zadzwonić pod numer 112. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać opiekę. Proszę poinformować swoją agencję lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz, by zorganizowali zastępstwo.
Objawy COVID-19 - co robić?
Co mam zrobić, jeżeli miałem kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie mam żadnych objawów?

Co mam zrobić, jeżeli miałem kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie mam żadnych objawów?

 • Niezwłocznie poinformuj telefonicznie urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Pracownicy urzędu omówią z tobą dalszy tryb postępowania.
 • Urząd ds. zdrowia, pod który podlegasz, jest wymieniony na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (RKI).
 • Jeżeli przebywałeś w strefie zagrożenia wyznaczonej przez Instytut Roberta Kocha lub w strefie szczególnego nasilenia choroby w Niemczech, to nawet gdy nie masz żadnych oznak choroby powinieneś unikać niepotrzebnych kontaktów i w miarę możliwości pozostać w domu. Na stronie internetowej RKI można dowiedzieć się, które regiony są wyznaczonymi strefami zagrożenia.
 • Proszę również poinformować agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.
Co mam zrobić, gdy po powrocie do ojczyzny zostanie u mnie stwierdzone zarażenie koronawirusem?

Co mam zrobić, gdy po powrocie do ojczyzny zostanie u mnie stwierdzone zarażenie koronawirusem?

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi takich przypadków, obowiązującymi w twoim kraju.
 • Poinformuj o swojej chorobie agencję, która skierowała cię do pracy lub rodzinę osoby, którą opiekowałeś się w Niemczech.
Czy mogę zarazić się od osoby, którą się opiekuję?

Czy mogę zarazić się od osoby, którą się opiekuję?

 • Zazwyczaj przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych nie jest możliwe zachowanie zalecanej odległości, która wynosi co najmniej 1-2 metry. Przy bliskim kontakcie z ludźmi zawsze istnieje ryzyko zarażenia. Proszę przestrzegać ogólnych zasad: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk. Postępuj zgodnie z 10 najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi higieny. "Zapobieganie zarażeniu: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny".
Czy granice są zamknięte dla polskich opiekunów?

Czy granice są zamknięte dla polskich opiekunów?

 • Wszyscy obywatele polscy, którzy obecnie przebywają poza granicami, mogą wrócić do Polski. Osoby takie objęte są obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Wyjazd z Polski jest możliwy w każdej chwili.

Powyższe informacje są zgodne ze stanem na dzień 25.03.2020 r. Każdego dnia mogą pojawić się zmiany. Aktualne informacje na temat podróży można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub po skontaktowaniu się ze swoim krajem ojczystym.

Źródło: oficjalna strona internetowa niemieckiego Ministerstwa Zdrowia

Dalsze informacje

Prosimy również, abyście samodzielnie zasięgali informacji z oficjalnych źródeł, które są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o koronawirus:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Aktualny stan i podstawowe informacje o wirusie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Ważne informacje, a także dokładne wytyczne dotyczące zachowania i zasad higieny: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Informacje dla podróżujących:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Informacje dla chcących wracać do Polski samolotem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-chcacych-wracac-do-polski-samolotem

Aktualne informacje po angielsku:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Tutaj znajdą Państwo 10 wskazówek dotyczących higieny do pobrania, udostępnione przez niemiecką Centralę Federalną Uświadomienia Zdrowotnego (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung).
Żródło: https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html