<
Schliessen
Schliessen

Światowy Dzień Choroby Alzheimera: podziękowania dla opiekunów

Z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera chcielibyśmy wyrazić nasze szczególne podziękowania dla opiekunów. Wasze codzienne zaangażowanie we wspieranie osób z demecją zasługuje na najwyższe uznanie. Choroba Alzheimera dotyczy nie tylko tych, którzy na nią cierpią, lecz także tych, którzy troskliwie się nimi opiekują.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na demencję, której najczęstszą formą jest choroba Alzheimera, choruje na całym świecie około 50 milionów ludzi. Szacuje się, że do 2050 roku będą to aż 152 miliony. Jednak za tymi alarmującymi liczbami kryją się ludzkie losy, których nie sposób ująć w statystykach.

Wyzwania, które towarzyszą życiu z osobami cierpiącymi na tę chorobę, są tak różnorodne jak oni sami. Determinują je: osobowość chorego, stadium alzheimera, zewnętrzne okoliczności życiowe, a także zarówno umiejętności, jak i słabości opiekunów. Dlatego też rozwiązania wszelkich problemów muszą być tak indywidualne jak osoby, których dotyczą.

Wiedza daje bezpieczeństwo

W kontaktach z chorymi poczucie bezpieczeństwa daje wiedza, która może zapobiec rozczarowaniu, ale także niepotrzebnej rezygnacji. Opiekunowie powinni zatem jak najdokładniej zasięgnąć informacji o chorobie. W ramach kursów doszkalających w naszej Akademii Hausengel można dowiedzieć się wielu istotnych kwestii na temat alzheimera.

Osoby z demencją zasadniczo powinni być akceptowane takimi, jakimi są, gdyż nie mogą się zmienić. Ważne, by zauważać i szanować ich potrzeby czy życzenia, jednocześnie unikając krytyki i niepotrzebnego upominania.

Istotne jest również wspieranie zachowania samodzielności. Nie należy przejmować wszystkich zadań chorego, tylko dlatego, że sprawiają mu one większą trudność niż wcześniej albo są wykonywane nieco gorzej. Upraszczając ubiór, dzieląc czynności na poszczególne etapy i zapewniając odpowiednią pomoc, często udaje się osiągnąć zachowanie dużej samodzielności. Warto o tym porozmawiać z krewnymi cierpiącego na alzheimera.

Stały, przewidywalny rytm dnia, jasne światło i oświetlenie ścieżek, którymi porusza się chory w nocy, sprawi, że łatwiej będzie mu się odnaleźć. Stworzenie klarownego planu i bezpiecznego środowiska są konieczne do tego, by czuł się on komfortowo.

Ponadto należy wziąć pod uwagę to, że wiele zachowań osób z demencją to reakcje na chorobę. Bezradność i zdezorientowanie mogą prowadzić do niepokoju, kurczowego przywiązania i ciągłego powtarzania pytań. Agresja i wybuchy złości często wynikają z frustracji lub przeciążenia, zaś depresja oraz wycofanie – z braku aktywności i wystarczającej dawki motywacji. Mając z tym do czynienia w codziennej pracy opiekuna, warto wziąć sobie do serca poniższe wskazówki.

Co jest ważne w kontakcie z chorymi na demencję?

  • Spokój i cierpliwość
  • Wrażliwość na uczucia chorego
  • Tworzenie zaufanego i uporządkowanego otoczenia
  • Ułatwianie komunikacji poprzez prosty język i jasne komunikaty
  • Oferowanie wsparcia przy jednoczesnym zachęcaniu do samodzielności
  • Rozmowa z członkami rodziny na temat wyzwań
  • Zwracanie uwagi na własne granice

W Hausengel dobrze znamy wyzwania, które mogą pojawić się w kontakcie z chorymi na demencję. Nasi wyszkoleni doradcy do spraw opieki ambulatoryjnej z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące tego tematu. W duchu Światowego Dnia Choroby Alzheimera dziękujemy wszystkim za zaangażowanie – również w imieniu rodzin współpracujących z Hausengel.