<
Schliessen
Schliessen

Stowarzyszenie PflegeAllianz e. V.

W Niemczech wzrasta zainteresowanie i zapotrzebowanie na realizowaną w domu opiekę osób starszych lub niesamodzielnych. Niestety nie każdy posiada możliwość skorzystania z opcji opieki realizowanej w sposób kompleksowy.

Składa się na to brak możliwości przejęcia opieki ze strony rodziny lub brak zadowolenia z firm świadczących usługi opiekuńcze, których na rynku jest coraz więcej. Aby zaspokoić potrzeby rynku niemieckiego w tym zakresie, zaoferować lepszą jakość opieki w branży, a także reprezentować i wspierać polskie opiekunki, Hausengel utworzył stowarzyszenie PflegeAllianz e.V.

Pflege Allianz

Około 4,5 miliona osób w Niemczech przejęło opiekę nad swoimi bliskimi w środowisku domowym, ta liczba jest jednak nadal niewystarczająca. Zapotrzebowanie na opiekę w domowym zaciszu cały czas wzrasta. W takich przypadkach zastosowanie znajdują usługi podmiotów zewnętrznych, jak wykwalifikowane opiekunki lub usługi służb pielęgniarskich.

Odpowiednie świadczenie w odpowiednim czasie i miejscu.

Celem organizacji pożytku publicznego PflegeAllianz jest m. in. podniesienie jakości usług realizowanych na rynku opieki. Prezes stowarzyszenia PflegeAllianz e.V. – Markus Oppel – realizuje ten cel przy czynnym udziale specjalistów z branży opieki. W skład jego zespołu wchodzą wykwalifikowane opiekunki, m.in. z Polski, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej oraz samodzielnie realizujący opiekę członkowie rodzin. Wspólnym celem tego zespołu jest jeszcze efektywniejsze świadczenie usług realizowanych na rzecz wymagających opieki osób oraz wsparcie opiekunek, które na co dzień mierzą się z wieloma trudnymi sytuacjami w swojej pracy. „Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu w zawodzie pielęgniarza, osoby realizującej opiekę nad członkiem własnej rodziny jak i specjalisty w zakresie doradztwa w branży opieki, świadomy jestem problemów oraz wyzwań, z jakimi borykają się opiekunowie w opiece nad osobami starszymi, widzę jednak także potencjał w tej branży. Rozwój i wprowadzenie konceptów pomocowych dla wszystkich uczestniczących w procesie opieki osób i instytucji jest bliskie mojemu sercu“ – wyjaśnia Marcus Oppel. „W ramach działalności naszego stowarzyszenia mamy w planach wdrożenie regularnych spotkań informacyjnych, jak i wprowadzenie regionalnych programów wsparcia, dedykowanych zarówno rodzinom, jak i opiekunkom. Chcemy pełnić również rolę instytucji, który broniła będzie interesów opiekunek i podopiecznych. Nie boimy się wskazywać nieprawidłowości i będziemy dążyli do ich zmiany.“

Hausengel PflegeAllianz powstało na fundamentach funkcjonującego już wcześniej stowarzyszenia BDBK (Bundesverband der Betreuungskräfte e.V.), które dotychczas wspierało interesy tysięcy wschodnioeuropejskich opiekunek. Dotychczasowy prezes BDBK, ksiądz Paweł Pruszkowski, wstawił się w imieniu opiekunek m.in. przeciwko wykorzystywaniu, wyzyskiwaniu, nietolerancji, nieregularnym lub niewypłacanym wynagrodzeniom. Powstałe w 2016 roku PflegeAllianz kontynuuje, ale również poszerza założenia BDBK oraz reprezentuje w dalszym ciągu jego cele i wartości, w tym wypracowane zasady Fair Care.