<
Schliessen
Schliessen

Międzynarodowy Dzień Opiekunki Seniora – liczy się człowiek

11 czerwca to szczególny dzień. Już od 2016 roku w tym terminie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Opiekunki Seniora. Święto zostało ustanowione przez Hausengel, aby uhonorować opiekunów seniora i przypomnieć wszystkim, jaką ważną pracę wykonują i jak istotną grupę zawodową stanowią. Doceniamy fakt, że swoją pracą przyczyniają się oni do podnoszenia jakości życia osób niesamodzielnych, wymagających opieki i pomocy. Epidemia koronawirusa wyraźnie pokazała, jak istotna jest opieka domowa, w tym również tzw. opieka całodobowa.

Dzień Opiekunki Seniora

W Niemczech 300 000 gospodarstw domowych korzysta z tej formy opieki. Gotowość do niesienia pomocy opiekunek z krajów takich jak Polska sprawiają, że spędzenie jesieni życia w znanym domowym otoczeniu jest możliwe dla setek tysięcy potrzebujących starszych osób. Na co dzień pracujące w zaciszu domowym, opiekunki z Polski i innych krajów położonych na wschód od Niemiec są znacznie ważniejsze dla niemieckiego systemu opieki, niż się komukolwiek wydaje. Są podporą tego systemu i jego nieodzownym elementem. Wybuch epidemii koronawirusa wzmocnił ich pozycję na rynku pracy. Na znaczeniu zyskała również opieka ambulatoryjna. To, że opiekunowie i opiekunki seniora są potrzebne, nie ulega wątpliwości, potwierdzają to liczby. Świętując Międzynarodowy Dzień Opiekunki Seniora, szczególnie podkreślamy jednak i wskazujemy na te elementy tej pracy, które nie są tak łatwo mierzalne: na dobroć, miłość bliźniego i ciepło. Jasne jest, że nie każda opieka jest taka sama. Nie chodzi jedynie o zapewnienie osobie wymagającej opieki podstawowych potrzeb. Nasi opiekunowie są dla drugiego człowieka i zależy im na nim. Oferują innym opiekę, towarzystwo, swój czas i otwartość. Prawie codziennie otrzymujemy wiadomości od wdzięcznych rodzin, które pokazują, że nasi opiekunowie spełniają swoją rolę (przykłady tutaj). My również dziękujemy z całego serca za tak wielkie zaangażowanie i odpowiedzialność! Jesteśmy dumni, że możemy pracować z tak wspaniałymi ludźmi.  

Ponieważ dobro opiekunów i opiekunek, a także rodzin szukających pomocy jest bliskie naszym sercom, od lat staramy się, aby opieka nad nimi była jak najbardziej sprawiedliwa dla każdej ze stron. Dlatego przyczyniliśmy się do wprowadzenia normy DIN, która zapewnia większą przejrzystość, pewność prawną i uczciwość w całej branży.  

To, że opiekunki Hausengel tak bardzo cenią sobie współpracę z nami i status samodzielnego przedsiębiorcy w Niemczech, nie jest przypadkiem. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasi opiekunowie również czuli się całkowicie zaopiekowani. Tutaj można przeczytać, dlaczego nasi opiekunowie nam zaufali.

Międzynarodowy Dzień Opiekuna Seniora jest dla nas okazją, by podziękować i przypomnieć sobie, co naprawdę się liczy: bycie dla siebie nawzajem.