<
Schliessen
Schliessen

Kochamy pomagać

Ostatnie dwa lata zmusiły nas do przewartościowania wielu rzeczy. W 2020 roku na świecie wyszukiwano w internetowych wyszukiwarkach (np. Google) informację o tym, jak pomóc częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Oczy całego świata zwróciły się na pracowników opieki zdrowotnej, a ich odwaga zainspirowała wszystkich. Najczęściej wyszukiwanym zawodem, który chciano zdobyć w czasie pandemii, był zawód pielęgniarki lub pielęgniarza. Bardziej zaczęło się liczyć okazywanie wsparcia, empatia i niesienie pomocy. Odłożyliśmy na bok własne potrzeby i skupiliśmy się na innych.

Pomaganie, szczególnie bezinteresowne, jest odruchem serca i wyrazem miłości. W naszej kulturze zwykło się utożsamiać miłość z miłością romantyczną lub erotyczną. Ale jest to pojęcie dużo szersze, znamy wiele rodzajów miłości, które przejawiają się na wiele sposobów. Agape, eros, philia, storge, pragma, ludus – to tylko niektóre z nich. Miłość ma wiele twarzy, inna będzie miłość rodzicielska, przyjacielska, siostrzana, braterska, partnerska, miłość samego siebie, miłość Boga czy miłość erotyczna. W zależności od tego kto kocha, jak potrafi kochać i jak ta miłość jest przyjmowana, miłość może mieć różną intensywność i charakter.

Miłość niejedno ma imię

W sztuce alegorią miłości jest Amor, Kupidyn lub Eros. Logo Hausengel, inspirowane dziełem Rafaela Santiego, niesie właśnie ze sobą takie przesłanie miłości do bliźniego. Niemiecki filozof i socjolog Erich Fromm uważał, że miłość jest sztuką, której można się uczyć. Jako miłość dojrzałą Fromm rozumiał dawanie siebie innym, kiedy więcej radości czerpie się z dawania niż brania. Miłość dojrzałą rozpoznajemy też po tym, że obdarzany uczuciem człowiek budzi głębokie prawdziwe zainteresowanie, a osoba kochająca kieruje się w swoich działaniach troską o dobro tej osoby i czuje się za nią w pewnym stopniu odpowiedzialna. Miłość oznacza także staranie, by jak najlepiej poznać drugiego człowieka oraz poszanowanie dla jego odmienności, pozwalanie na rozwój jego indywidualności.

We wszystkim, co robimy, widać serce

Czy powyższe cechy nie są również częścią relacji opiekun-podopieczny? Miłość to nie tyle uczucie, ile sposób zaangażowania wobec społeczeństwa w dialogu, jakim jest działanie publiczne i praca. Miłość jest aktywną siłą drzemiącą w człowieku. Nie jest miłością branie, samo bycie kochanym; prawdziwa, dojrzała miłość polega na obdarzaniu nią innych, co jest równoznaczne z czynnym aktem dawania innym siebie samego.

„We wszystkim, co robimy, widać serce” to nasze motto, którym kierujemy się na co dzień. Takie podejście również wyróżnia nas spośród innych agencji. Staramy się w codziennych kontaktach z opiekunkami okazywać im zasłużony szacunek. Pracujemy nie tylko z ludźmi, ale przede wszystkim dla ludzi. Życzymy wszystkim, abyśmy jako społeczeństwo traktowali się z taką miłością i troską  każdego dnia, jak okazujemy to 14 lutego.