<
Schliessen
Schliessen

Hausengel współtworzy dokument na temat nowych standardów w branży opiekuńczej

Forma całodobowej opieki nad seniorami jest w Niemczech bardzo popularna, a opiekunki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zyskują duże uznanie wśród niemieckich rodzin. Na rynku jest wiele firm i agencji, które pośredniczą w poszukiwaniu odpowiedniej opieki dla niemieckojęzycznych seniorów. Zarówno firmy, opiekunki jak i rodziny podopiecznych kierują się różnymi standardami i inną jakością. Dlatego, aby ujednolicić standardy w branży opiekuńczej, Hausengel, wykorzystując swoje 15-letnie doświadczenie, podjął się wraz z Niemieckim Instytutem do Spraw Norm, zaprojektowania odpowiedniego dokumentu, który przedstawia i opisuje standardy, jakie powinny być respektowane w tej branży.

DIN SPEC 33454

Celem nowych standardów branżowych (DIN SPEC 33454) jest określenie wymagań i mechanizmów, które wskażą odpowiednie działania wszystkim osobom zaangażowanym w opiekę, m.in poprawią jakość i warunki pracy opiekunów.

W dokumencie o pełnym tytule: „Opieka nad osobami wymagającymi wsparcia przez personel opiekuńczy z zagranicy zamieszkujący w gospodarstwie domowym — wymagania w stosunku do pośredników, usługodawców oraz personelu opiekuńczego” znajdują się wymagania i standardy dla różnych zaangażowanych w opiekę stron.

Kryteria standardów zostały podzielone na różne podobszary:

  • wymagania dla opiekunów (m. in. podstawowa znajomość języka obcego w celu komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną, szkolenie lub dalsze kształcenie w zakresie opieki i wsparcia w środowisku domowym w celu zapewnienia trwałej poprawy jakości opieki. W przyszłości wymagany będzie także kurs udzielania pierwszej pomocy przed rozpoczęciem zlecenia)
  • wymagania dotyczące wyposażenia i użytkowania miejsca, w którym mieszka personel opiekuńczy (należy zapewnić opiekunowi własny, umeblowany pokój jako miejsce odosobnienia w miejscu pracy oraz nieograniczony dostęp do wspólnego korzystania z pomieszczeń sanitarnych i kuchni. Odpowiednie zakwaterowanie obejmuje również dostępność WiFi dla opiekuna, aby mógł on pozostawać w kontakcie z rodziną. Inne kwestie dotyczą np. dostępności sprzętu roboczego i środków transportu, aby opiekun mógł dobrze i bezpiecznie wykonywać swoją pracę) – to dla Hausengel wyjątkowo ważny punkt, aby naszym opiekunom niczego nie brakowało w trakcie zlecenia; 
  • wymagania dla pośredników (uczciwe, klarowne, legalne umowy, dostępność dla opiekunów, przeszkolenie opiekunów, udzielanie pełnego wsparcia);
  • wymagania dla zleceniodawców (utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunem jak, pełne wsparcie i dostępność dla opiekuna).

Dokument DIN SPEC 33454, zawierający normy i standardy branżowe został udostępniony 29 stycznia 2021 r. Osoby zainteresowane mogą go pobrać ze strony internetowej. W tworzenie tego dokumentu zaangażowani byli między innymi przedstawiciele rodzin, opiekunów, pośredników, jak i prawnicy oraz naukowcy i wszyscy są jednego zdania: DIN SPEC może być tylko początkiem. Jest to pierwsza oficjalna próba ustalenia wiążących i ogólnie obowiązujących wymagań i standardów jakościowych w branży tzw. „24-godzinnej opieki”.