<
Schliessen
Schliessen

HAUSENGEL oferuje delegowanie – umowy zlecenie

Wolny wybór opiekunek

Od marca 2017 roku Hausengel jako wiodąca na polskim rynku firma w branży opiekuńczej wdraża nową możliwość współpracy dla opiekunek – przedsiębiorstwo poszerza zakres dotychczasowej oferty usług. Opiekunki, które współpracują z Hausengel mają możliwość wyboru pomiędzy dwoma modelami współpracy: mogą wybierać pomiędzy własną działalnością gospodarczą w Niemczech, a polską umową zlecenie. Na podstawie prawie 12-letniego doświadczenia Hausengel wypracował drugi model współpracy jakim jest delegowanie.

Entsendungseinführung

„Delegowanie nie jest wprawdzie żadnym innowacyjnym modelem na polskim rynku, jest jednak pewną alternatywą dla naszych obecnych i potencjalnych opiekunek. Chcąc traktować opiekunki jak partnerów w biznesie, bierzemy pod uwagę ich potrzeby, dlatego szanując ich opinie i popyt na nowy model współpracy, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu delegowania” - powiedział Simon Wenz, założyciel i dyrektor generalny Hausengel. W związku z tym od marca 2017 roku opiekunki posiadają możliwość wyboru pomiędzy starym modelem, jakim jest własna działalność gospodarcza w Niemczech, a nowym, delegowaniem.

Różnice pomiędzy modelami

W zależności od potrzeb osób zainteresowanych należy zwrócić uwagę na pewne znaczące różnice pomiędzy tymi modelami, jakimi są: państwowe ubezpieczenie zdrowotne oraz wynagrodzenie netto. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą podczas trwania zlecenia na terenie Niemiec są ubezpieczone przez Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege – w skrócie BGW. Ubezpieczenie w BGW obejmuje między innymi leczenie na terenie Niemiec, wypadki w pracy lub w drodze do pracy, wypłaca odszkodowania oraz świadczenia rekompensujące częściową niezdolność do pracy lub, w przypadku całkowitej niezdolności do pracy na skutek wypadku przy pracy, wypłaca rentę zdrowotną. Opiekunka, która zdecyduje się na współpracę na bazie umowy zlecenie (delegowanie) będzie ubezpieczona w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ZUSie. Obie grupy będą podlegać dodatkowo ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania zlecenia na terenie Niemiec. Nawiązując natomiast do wynagrodzenia netto, to pomimo takich samych stawek oferowanych w dwóch modelach, wynagrodzenie przy własnej działalności będzie wyższe, ponieważ przy delegowaniu należy wziąć pod uwagę koszty ubezpieczenia w ZUSie. Reasumując - model własnej działalności gospodarczej wydaje się być bardziej atrakcyjny dla osób, które chcą więcej zarobić, a delegowanie rekomendowane jest osobom, dla których istotne jest ubezpieczenie państwowe w Polsce.

Podobieństwa

Jak podkreślił powyżej dyrektor generalny Simon Wenz, Hausengel oferuje opiekunkom prawo wolnego wyboru między działalnością gospodarczą w Niemczech, a polską umową zlecenie. Obie grupy mają gwarancję prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania zlecenia na terenie Niemiec. W obu przypadkach opiekunki pozostają samodzielne, tzn. posiadają możliwość negocjacji warunków swoich kontraktów, sugerowania stawek jakimi są zainteresowane, ostatecznie decydowania o tym, czy chcą podjąć dane zlecenie. Niezależnie od wybranego modelu współpracy, Hausengel przejmuje wszystkie niezbędne obowiązki i jest do dyspozycji swoich opiekunek 24h.