<
Schliessen
Schliessen

Do wygrania książki do nauki niemieckiego!

Mamy do rozdania 10 książek do nauki języka niemieckiego! Wystarczy opisać swoją współpracę z Hausengel, aby mieć szansę na 1 z 10 nagród!

Drodzy opiekunowie i opiekunki!

Mamy do rozdania 10 książek do nauki języka niemieckiego! Wystarczy opisać swoją współpracę z Hausengel, a następnie przesłać swoją wypowiedź na adres info(at)hausengel.pl oraz polubić oficjalny fanpage Hausengel. Wystarczy 10 zdań, by mieć szansę na 1 z 10 nagród!

Spośród wszystkich osób, które do 19.01.2018 nadeślą poprawne zgłoszenia wybierzemy 20 najciekawszych wypowiedzi, które zostaną poddane publicznemu głosowaniu. Autorzy 10 najpopularniejszych zostaną nagrodzeni książkami do nauki języka niemieckiego oraz 10 punktami w naszym Programie Premiowym „Kompleksowa Opieka”.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Poniżej harmonogram konkursu oraz jego szczegółowy regulamin:
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.01.2018 g. 23:59.
Głosowanie na najlepsze prace: 24.01 – 31.01.2018 g. 23:59.
Ogłoszenie zwycięzców: 02.02.2018 na Facebooku.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Hausengel International Polska Sp. z o.o. Sp. k.

2. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, które w czasie trwania konkursu współpracują z organizatorem w dowolnym modelu.

3. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie referencji, sygnowanych imieniem i nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania, a także zdjęciem autora do celów marketingowych firmy Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH (z siedzibą w DE - 35085 Ebsdorfergrund-Heskem, Tulpenweg 1, Niemcy) oraz firmy Hausengel International Polska Sp. z o.o. Sp. k. (z siedzibą w PL-61-832 Poznań, ul. Szkolna 5/15) w serwisach internetowych obu wskazanych przedsiębiorstw i/lub ich innych materiałach marketingowo-promocyjnych.

4. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zadanie konkursowe

5. Zadanie konkursowe polega na opisaniu swoich doświadczeń dotyczących współpracy z Hausengel w języku polskim. Minimalna długość pracy to 600 znaków ze spacjami. Pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem, który posłuży do wysyłki potencjalnej nagrody.

6. W konkursie brać udział mogą jedynie prace oryginalne, dotąd niepublikowane.

7. Nadesłanie pracy autorstwa osoby innej niż uczestnik konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem z konkursu.

Przebieg konkurs

8. Uczestnicy nadsyłają swoje prace w okresie od 04 - 19.01.2018 do godziny 23:59 na adres info(at)hausengel.pl, podając w tutule „KONKURS” lub w wiadomości prywatnej przez profil na Facebooku.

9. Pomiędzy 20 a 23.01.2018 kapituła konkursowa wyłoni spośród wszystkich nadesłanych prac 20 wyróżniających się, które zostaną następnie zamieszczone w publicznej galerii na polskim profilu Hausengel na Facebooku.

10. Od 24 do 31.01.2018 prace zostaną poddane ocenie przez użytkowników portalu Facebook, którzy mogą oceniać je za pomocą like’ów i innych reakcji oraz udostępnień.

11. Waga poszczególnych akcji:
„Lubię to” i „super” – 1 punkt
Udostępnienie – 5 punktów
Uwaga! Uwzględnione zostaną jedynie polubienia, reakcje i udostępnienia orygnialnego postu zamieszczonego w galerii konkursowej! Polubieniai reakcje postów już udostępnionych oraz ich dalsze udostępnienia nie będą brane pod uwagę. Ponadto jeden użytkownik może udostępnić dany post jedynie raz dziennie, a opatrzyć reakcją – jeden raz w ciągu trwania głosowania. Jednakże użytkownik może głosować na więcej niż jeden post.

12. Autorzy 10 prac, którzy zdobędą w okresie trwania tego etapu konkursu, tj. między 24 a 31.01.2018, największą liczbę punktów zostają równorzędnymi zwycięzcami konkursu.

13. W przypadku takiej samej liczby punktów zbodbytej przez 2 lub więcej prac, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych punktów w celu wyłonienia zwycięskiej 10.

14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w galerii konkursowej dnia 02.02.2018 oraz w osobnym poście na polskim profilu Hausengel na Facebooku. Autorzy najwyżej ocenionych prac zostaną ponadto poinformowani o zwycięstwie w wiadomości prywatnej.

Nagrody

15. Nagrodami w konkursie jest 10 książek o równorzędnej wartości do nauki języka niemieckiego.

16. Ponadto wszyscy autorzy prac, które zostaną opublikowane, niezależnie od tego czy przeszły one do dalszego etapu konkursu, zostaną nagrodzeni 10 punktami w Programie Premiowym Hausengel „Kompleksowa Opieka”.