<
Schliessen
Schliessen

Certyfikowane przez IHK szkolenie dla opiekunek

Hausengel oferuje pierwszy uznawany w Niemczech kurs dla opiekunek w języku polskim, zakończony niemieckim certyfikatem!

W Niemczech pracuje około 700 000 opiekunek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do niedawna opieka całodobowa nie posiadała jednolitych standardów jakości. Oferowane przez Akademię Hausengel i wydawnictwo Springer Pflege szkolenie "Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" zostało certyfikowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową (IHK) i wyznacza tym samym nowy standard jakości doskonalenia zawodowego w branży.

Kurs Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" ("Opiekunka w domowym otoczeniu") był inicjatywą Hausengel GmbH w kooperacji z niemieckim, renomowanym wydawnictwem medycznym Springer Pflege. Wyznaczył on europejskie standardy branżowe. Szkolenie oferują oba podmioty, więc zainteresowani mogą samodzielnie zdecydować, u kogo chcą je ukończyć. W obszarze tzw. opieki całodobowej nie istnieje żadne porównywalne szkolenie. Pożądany niemiecki certyfikat wydawany przez Izbę Przemsyłowo-Handlową IHK uznawany jest w całej Europie oraz podkreśla wysoką jakość kursu.

Odpowiedź na życzenia i potrzeby opiekunek

Pielęgnują ludzi z najróżniejszymi schorzeniami i zajmują się seniorami w ich domach. Muszą wiedzieć, jak zachować się wobec chorych i jak odpowiedzialnie postąpić w przypadku sytuacji kryzysowej. Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność i są podporą niemieckiego systemu opieki zdrowotnej: opiekunki z Europy Środkowo-Wschodniej. Z racji tego, że są one uzupełnieniem ambulatoryjnej opieki, niezwykle ważne jest ich ciągłe doskonalenie zawodowe według jednolitych standardów, co jest też życzeniem samych opiekunek.

"Dlatego też od lat kształcimy nasze opiekunki we własnej, uznanej przez państwo, certyfikowanej Akademii" – mówi Simon Wenz, założyciel i dyrektor generalny grupy Hausengel. "Przez długi czas byliśmy osamotnieni, mając tak wysokie wymagania dotyczące jakości pracy opiekunek. Ale reakcje samych opiekunek i rodzin utwierdzają nas w przekonaniu o słuszności naszych dążeń. Jesteśmy dumi z obecnej certyfikacji naszego szkolenia, która podkreśla nasze wysokie wymagania dotyczące jakości. Naszym celem było zaoferować opiekunkom wartość dodaną. Dzięki temu, że kurs dostępny jest w całości online, mogą one poszerzać wiedzę we własnym tempie, o każdej porze i w każdym miejscu, a do tego w języku polskim. To szkolenie jest wspaniałą szansą na rozwój, a tym samym na lepszą przyszłość! Ukończenie kursu zapewnia opiekunkom większe uznanie w Niemczech, a co za tym idzie szansę na wyższe wynagrodzenie. Jesteśmy dumni, że tylko my oferujemy opiekunkom takie możliwości" – stwierdza Wenz, podkreślając korzyści wynikające z doskonalenia zawodowego opiekunek.

E-Learning Hausengel wytycza europejskie standardy branżowe

Potwierdza to również opinia Marie-Luise Müller, kierownik jakości i opieki oraz byłej prezes Deutscher Pflegerat e.V., organizacji zrzeszającej związki zawodowe z branży opiekuńczej i położniczej. Według niej program certyfikowanego kursu "Betreuungskraft im häuslichen Umfeld (IHK)" dla opiekunek zza granicy jest innowacyjny, kompleksowy i nastawiony na zadania związane z pomocą i opieką, a przy tym zapewnia solidną dawkę wiedzy fachowej nawet opiekunkom, które nie zebrały dotychczas wielu doświadczeń w zawodzie.

Dokształcanie w skrócie

Certyfikowane przez IHK szkolenie "Betreuungskraft im häuslichen Umfeld (IHK)" skierowane jest do wszystkich zainteresowanych opiekunek i jest dostępne w ośmiu językach. Obejmuje 23 moduły i 230 jednostek lekcyjnych. Wykorzystanie różnorodnych mediów oraz praktycznych treści pozwala na powiązanie wiedzy i zachęca uczestników do zastosowania jej w praktyce. Zarejestrować można się zarówno przez Akademię Hausengel na stronie internetowej www.hausengel.de/hausengel-akademie, jak i przez Springer Pflege na stronie www.springerpflege.de.
Na tej stronie znajdują się również dalsze informacje o kursie.