<
Schliessen
Schliessen

Akademia Hausengel - teraz również w Polsce

Opiekunki i opiekunowie seniora nie tylko posiadać winni wiele serca w stosunku do podopiecznych, ale i dysponować niezbędnymi kompetencjami. W tym przypadku tak samo ważna jest chęć pomocy innym i empatia, co umiejętności językowe, zebrane doświadczenia, wiedza i odpowiednie wykształcenie.

„Opiekunowie muszą być świadomi charakterystyki takich chorób, jak demencja czy Parkinson. Muszą oni również wiedzieć, jak zachowywać się względem pacjenta, a także reagować odpowiedzialnie i prawidłowo w sytuacjach kryzysowych. Wykonywanie zawodu opiekunki wymaga więc nie tylko odpowiedniego wykształcenia. Bardzo ważne jest tu bowiem również ustawiczne dokształcanie. Sprawia to po pierwsze, że opiekunki czują się pewnie w każdej sytuacji, a także wzmocnieniu ulega ich pozycja, przez co postrzegane są one przez rynek, jako pewne swojej wartości podmioty. Po drugie, choć tak samo ważne, zależy nam na oferowaniu osobom podlegającym opiece jednolitych standardów jakości, jak i zagwarantowaniu im płynnej komunikacji z opiekunkami świadczącymi swoje usługi w ramach własnej działalności gospodarczej” - wyjaśnia Simon Wenz, dyrektor generalny i założyciel Akademii Hausengel.

akademie

Transfer doświadczenia

Celem przyświecającym utworzeniu Akademii Hausengel był wzrost konkurencyjności, transparentności, a także jakości kształcenia opiekunek. W szkoleniach własnego, uznanego przez państwo ośrodka kształcenia uczestniczyło, od momentu jego założenia w roku 2011, ponad 5.000 opiekunek. Obecnie ten imponujący know-how dostępny jest również w Polsce. Celem jest tu ułatwienie dostępu do wiedzy fachowej polskim opiekunkom, które już pracują w zawodzie i chcą wesprzeć swoje dotychczasowe doświadczenia lub dopiero planują rozpoczęcie działalności w tej branży. „Uruchomienie Akademii Hausengel International Polska sprawia, że nasza niezwykle szeroka oferta szkoleniowa dostępna jest również w Polsce. Dotyczy to oczywiście także organizowanych przez nas kursów języka niemieckiego, które są każdorazowo indywidualnie dostosowywane do umiejętności i potrzeb kursantów. Jesteśmy świadomi tego, że ugruntowana znajomość języka niemieckiego nie tylko wpływa na jakościowy wymiar opieki, ale także przekłada się bezpośrednio na korzyści dla prowadzących własną działalność opiekunek – to dla nich nie tylko możliwość łatwiejszego porozumiewania się, ale również szansa na uzyskanie korzystniejszych stawek, których wysokość jest oczywiście powiązana ze znajomością języka” – dodaje Simon Wenz.

Nowa jakość

Absolutną nowością, która dostępna jest teraz również w Polsce, jest szkolenie asystent opieki – opiekun według wytycznych § 87b ust. 3 niemieckiego kodeksu socjalnego SGB XI Stowarzyszenia GKV. W Akademii Hausengel obejmuje ono trzy moduły. To łącznie 285 godzin nauczania w formie szkoleń jeden-do-jednego, zajęć grupowych, a także samokształcenia. Zakres merytoryczny szkolenia został dobrany tak, by każdy z kursantów otrzymał pakiet wiedzy dotyczącej zadań oraz umiejętności niezbędnych do zagwarantowania fachowej i specjalistycznej opieki osobie, która jest odbiorcą tego typu świadczeń. „Powoduje to, że szkolenie jest idealne dla osób, które dopiero chcą rozpocząć pracę w zawodzie, a także dla doświadczonych opiekunek, które dążą do pogłębiania swojej wiedzy i poszerzania kompetencji. Trzy moduły szkolenia, czyli podstawy opieki, praktyka oraz kurs zaawansowany, zawierają wszystkie najważniejsze informacje i ćwiczenia praktyczne, czyli esencję umiejętności, które posiadać powinna każda opiekunka. Co ważne, każdy z uczestników, który zakończy kurs z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Warto podkreślić także, że szkolenie asystent opieki – opiekun według wytycznych § 87b ust. 3 niemieckiego kodeksu socjalnego SGB XI Stowarzyszenia GKV dostępne jest nie tylko dla franczyzobiorców Hausengel. Sukces szkoleń, a także nieustannie rosnące zapotrzebowanie sprawiają, że zdecydowaliśmy się na udostępnienie naszej oferty szkoleniowej wszystkim prowadzącym własną działalność opiekunkom, czyli także osobom, które nie są franczyzobiorcami Hausengel” – konkluduje Karolina Sierka, kierownik Akademii Hausengel.