<
Schliessen
Schliessen

23 marca – Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.“ Kto z nas nie zna tego powiedzenia? W historii świata jest to przyjaźń wyjątkowa, ponieważ nasza wspólna przeszłość i historia sięgają tysięcy lat wstecz. Od 2007 roku oba kraje obchodzą Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej właśnie 23 marca.

Stosunki polsko–węgierskie sięgają czasów średniowiecza, kiedy to w X wieku oba państwa przyjęły chrześcijaństwo i wkroczyły na arenę międzynarodową. Podobne położenie geopolityczne sprawiło, że często oba kraje zawiązywały sojusze obronne przeciw silniejszym mocarstwom. Przyjaźń polsko-węgierska znalazła wyraz wielokrotnie w aktach zbiorowej empatii i daleko posuniętej solidarności. Podczas rewolucji węgierskiej 1956 r. Polacy mocno wspierali ludność węgierską. Nie tylko organizowali demonstracje, ale także udzielali szerokiej pomocy materialnej, wysyłając do Budapesztu żywność, setki litrów krwi, osocze i leki. Tego typu działania doprowadziły po latach do ustanowienia i świętowania przez oba państwa Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Dzięki międzynarodowej strukturze firmy, Hausengel łączy ludzi i buduje interkulturowe więzi, między innymi polsko-węgierską. Pracownicy z różnych krajów ściśle współpracują ze sobą na co dzień, wspierają się i pomagają sobie nawzajem, a także często przyjaźnią się ze sobą. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że węgierscy i polscy koledzy z nieprzeciętną łatwością odnajdują nić porozumienia. Nasi węgierscy i polscy opiekunowie, którzy pracują w rodzinach, którymi się opiekują, są również dobrymi przyjaciółmi w życiu prywatnym. Ta relacja jest niezwykła, nie wiemy, czy to z powodu wspólnej przeszłości, czy z powodu podobieństwa naszych wartości. Cieszymy się z tego, nie zapominamy o naszej wspólnej przeszłości i pracujemy w teraźniejszości, aby ta przyjaźń trwała kolejne tysiąc lat, w duchu wzajemnego szacunku i solidarności.