Akademia Hausengel

Kształcenie i dokształcanie opiekunów i opiekunek z Europy

Co ważne, jako jedni z niewielu oferujemy kursy dla wszystkich zainteresowanych osób.

Jest to absolutna nowość w zakresie
tzw. opieki całodobowej,

ponieważ żadna inna firma z branży opiekuńczej nie może się poszczycić placówką edukacyjną spełniającą wymogi niemieckiego rozporządzenia akredytacyjnego i licencyjnego AZAV Federalnego Urzędu Pracy.

Jednolite standardy jakości

 

Zakładając Akademię Hausengel postawiliśmy sobie za cel zwiększenie konkurencyjności, przejrzystości oraz jakości kształcenia opiekunów. Dlatego też wykształcenie z zakresu opieki jest warunkiem koniecznym, tzn. nikt nie może zostać franczyzobiorcą firmy Hausengel nie ukończywszy wcześniej kursu.

Konsekwentne szkolenia naszych franczyzobiorców zapewniają wszystkim rodzinom poszukującym pomocy w opiece nad chorymi i starszymi wysokie i ujednolicone standardy jakości opieki i pielęgnacji.

Dzięki nim opiekunowie współpracujący z firmą Hausengel znacznie wyróżniają się na tle innych osób świadczących usługi opiekuńcze.

Z wysokich standardów jakości nie rezygnujemy również w naszych międzynarodowych siedzibach, współpracując z licznymi szkołami oferującymi kursy z zakresu opieki oraz szkołami językowymi.

Certyfikacja

 

Od momentu założenia Akademii z powodzeniem przestrzegamy założeń §176, §178 i §179 niemieckiego kodeksu prawa socjalnego III, dzięki czemu został nam przyznany certyfikat zgodny z rozporządzeniem akredytacyjnym i licencyjnym AZAV Federalnego Urzędu Pracy oraz DIN ISO 9001. Certyfikacja Akademii nie jest celem samym w sobie, ale potwierdza wysoki poziom zarządzania jakością w naszej organizacji.

Hausengel - rundum versorgt

Osoba kontaktowa 

 Karolina Kasperek

Karolina Kasperek